בית קברות יהודים צעירים אייזנשטדט

(פרויקט להתחיל בקיץ 2016 תחילת באינטרנט הפרויקט: 23 במרץ, 2017 סוף הפרויקט: 03 באוקטובר, 2017)

אייזנשטדט קברות יהודים בכירים

(תחילת הפרויקט: ינואר 2015 סיום הפרויקט: 08 בנובמבר 2015)

בית הקברות היהודי מטרסדורף / -burg

(התחל של פרויקט 2010 סוף הפרוייקט: דצמבר 2014)

טריאסטה קברות יהודים

(פרויקט להתחיל באביב 2016)

יסודות

מוקד טריטוריאלי של המהדורות הדיגיטליות שלנו של מצבות היהודיות, באזור של בורגנלנד של היום.
הנה, יש כעת 14 בתי עלמין יהודיים עם כ 8000 אבנים בקבר וכמעט בלעדי כתובות קבר עברית.

המוזיאון היהודי האוסטרי עשה את זה לפני עכשיו 23 שנים לאחת המשימות העיקריות שלו לעבוד את בתי העלמין היהודים של בורגנלנד, שבו אנו מוצאים כמעט בלעדי כתובות עבריות.

כבר 1995, פרסמנו את העבודה-אפ המלא של צעיר קברות יהודים אייזנשטדט כספר.

2014, הצלחנו לסיים את המהדורה הדיגיטלית הראשונה של בית הקברות היהודי מטרסבורג.

מידע נוסף על פרויקטי הקברים שלנו ב בורגנלנד, עיין במאמרי המבוא אל בתי העלמין מטרסבורג, אייזנשטדט, בית קברות יהודים בכירים ו אייזנשטדט, בית קברות יהודים צעירים.

עם הקברים היהודים טריאסטה מודע נסתכל מחוץ לקופסא ...

עודכן ב 01 בינואר 2018


כיום ישנם 14 בתי קברות יהודים בורגנלנד אשר מחסה כ 8000 מצבות חרוטות כמעט באופן בלעדי עם כתובות עבריות.

יותר מ 23 שנים לפני המוזיאון היהודי האוסטרי עשה את זה אחד מתחומי האחריות המרכזית שלה לחקור, להעריך מחדש, למיין, לסווג ולרשום העלמין היהודי בורגנלנד.

כבר ב 1995 פרסמנו את התוצאות של עבודתנו בבית הקברות היהודי הצעיר של אייזנשטדט כספר.

בשנת 2014 השלמנו את המהדורה הדיגיטלית הראשונה: בית הקברות היהודי מטרסבורג.

בשנת 2015 השלמנו את המהדורה הדיגיטלית: אייזנשטדט קברות יהודים בכירים.

בשנת 2017 השלמנו את המהדורה הדיגיטלית: אייזנשטדט קברות יהודים צעירים.

לפרטים נוספים אודות פרויקטי הקברים שלנו, אנא קראו את שני מאמרים הנלווים על בתי העלמין מטרסבורג, אייזנשטדט, בית קברות יהודים בכירים ו אייזנשטדט, בית קברות יהודים צעירים.