אהרון גלס, 12. טבת 5677 (Schabbat, 06. ג'אנר 1917)

  • Foto: Grabstein von Aaron Gelles, 12. Tevet 5677
  • Datenblatt Isidor Öhler: Grabinschrift Aaron Gelles, 12. Tevet 5677


הערות

השם האחרון של המנוח הוא בבירור ג'לי או גלס, אבל לא צווחני כמו אהלר קורא.

מועד המוות הוא גם ברור לקרוא את התמונה הוא שיחק כראוי על ידי Ohler. עם זאת, 12 טבת בשנת 5677 שבת ולא יום חמישי כפי שהוא מוביל את כתובת עברית!

Der 12 בטבת, י“ב טבתולכן צריך להחיל הציל כפי שכבר לבד, כי באותו קו ותאריך קבורה עם (למחרת) טבת ה -13, י“ג טבתניתן.

אהלר מצפה מועד שגוי על ידי, זה 1917 ולא 1916!


הערות ביוגראפיות

האב: גרשון צבי גלס
אמא: רחל לאה, ד 28 אוגוסט 1935

ההורים גרים, על פי הכתובת העברית גם כאשר בנה אהרון "מת על התכווצויות המלחמה (מלחמת העולם ה -1)".


בית הקברות היהודי ארכיון מטרסבורג