הפרויקט

פרויקט "טריאסטה הקברות היהודי" היא לספק כמטרה, כפי שרבים 12,000 האבנים בקבר של הקברות מקוונים כדי להקליט שם. בפרט, זה גם לגבי היחסים רבים וקרוב עם באזורנו.

Das Projekt ist ‒ schon aufgrund der räumlichen Entfernung Eisenstadt – Triest ‒ selbstverständlich ein Langzeitprojekt und ausschließlich mein „Urlaubshobby“!

תחילת פרויקט: 2016 באביב

כמובן אני מצפה להערות רבות.

Jüdischer Friedhof Triest


נכתב על ידי יוהנס רייס לי 15 מאי 2016