Drucker Davide


Übersetzung:

Zeile 1: D(ies sei) d(ie Ruhestätte)
Zeile 2: des teuren David Drucker.
Zeile 3: Er verstarb am 14. Schvat 5652 (= 12. Februar 1892).


Personenregister jüdischer Friedhof Triest