Archiv jüdischer Friedhof Abbazia/Opatija

Dr. Samuel Fuchs, 12. Oktober 1937


Grabstein Dr. Samuel Fuchs, 12. Oktober 1937

Grabstein Dr. Samuel Fuchs, 12. Oktober 1937Die hebräische Grabinschrift

Inschrift FuchsS: Zeilengerechte Transkription und Übersetzung
[1] Samuel שמואל


Biografische Notizen

Dr. Samuel Fuchs, geb. 23. Mai 1868, gest. 12. Oktober 1937


Archiv jüdischer Friedhof Abbazia/Opatija