מדד כללי

Alle Geburts-, Hochzeits- und Sterbeeinträge von untenstehenden Matrikenindizes, 7.730 Einträge.


Geburtsindex Schlaining / Oberwart 1841 – 1917

1.603 Einträge, Erstpublikation online!


Hochzeitsindex Schlaining / Oberwart 1851 – 1918

288 Einträge, Erstpublikation online!


Sterbeindex Schlaining / Oberwart 1841 – 1920

757 Einträge, Erstpublikation online!


לידה אינדקס אייזנשטדט 1895-1919

403 Einträge, Erstpublikation online!
(Aus Datenschutzgründen derzeit nur bis 1918 1919. Der Index wird selbstverständlich jährlich ergänzt).

נישואין אינדקס אייזנשטדט 1895-1938

201 Einträge, Erstpublikation online!

Death Index אייזנשטדט 1895-1938

434 Einträge, Erstpublikation online!

לידת אינדקס הגרמני Kreutz 1833-1895

1940 כניסות, פרסום ראשון!
למרבה הצער, Matrikenseiten בשנה שלאחר מכן כבר לא זמין: 1834, 1853, 1855-1859, 1869

אינדקס נישואין 1833-1895 גרמנית Kreutz

422 כניסות, פרסום ראשון!
למרבה הצער, Matrikenseiten בשנה שלאחר מכן כבר לא זמין: 1834, 1853, 1855-1859, 1869

Death Index גרמנית Kreutz 1833-1920

1682 כניסות, פרסום ראשון!
למרבה הצער, Matrikenseiten בשנה שלאחר מכן כבר לא זמין: 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 ו 1869

גיאורג Gaugusch, שפעם הייתה הלהקה השנייה, LR

34,018 כניסות; מידע נוסף פרויקט הספר המונומנטלי על ידי גיאורג Gaugusch.

יסודות

בניגוד לשאר אוסטריה, במרשם המשפחה של קהילות דתיות עם 01 באוקטובר 1895, הוחלף על ידי מנהיגות אזרחית רישום בהונגרית. לפיכך ספרי מדינה לרשום היו להוביל מנקודה זו על שטחה של בורגנלנד של היום.
למרות שעתה כמה, אבל לא כל המדדים היהודים של אזורנו מ 1833 עד סתיו 1895 זמין באינטרנט. לכן אנחנו מצד אחד להשלים את המלאי החסר בעתיד הקרוב, על התצלום מהצד שני מותו היהודי האזרח-לרוץ Hochzeitsmatriken בורגנלנד 1895-1938, מדד ולעשות בקטגוריה זו כאן בתור פרסומים ראשונים באינטרנט.

בשל העבודה מאוד מורכבת על האינדקסים - אנו צריכים להיכנס לתוך כל קהילות matrikenführenden ולצלם פנקסי הקהילה - הפרויקט בגלל המשאבים הכספיים והאנושי שלנו לצערי מאוד לניהול ייקח קצת זמן.

Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen, um insbesondere unsere Arbeit auf den jüdischen Friedhöfen und die Erfassung der jüdischen Matriken-Indizes weiter effizient betreiben zu können.
Abgesehen davon, dass diese Arbeiten nicht in der musealen Normalarbeitszeit bewältigt werden können, werden sämtliche dafür anfallenden Kosten für Fahrten, Fotos, Software und Server nicht über Museumsgelder, also nicht mit öffentlichen Geldern, finanziert.

Bankverbindung
Bank Burgenland
A-7000 Eisenstadt
IBAN: AT305100091014430400
SWIFT BIC Code: EHBBAT2E

Selbstverständlich können Sie auch via PayPal spenden:Johannes Reiss, Eisenstadt, 10. Jänner 2018, upgedated am 10. November 2018