אודות הקושי של ספירה עד 10

5 + 5 = 10 = 3 + 7 - מה מגיע לכאן כמו משוואה מתמטית היא למעשה גרסה הקצרה של מחלוקת דתית, שאליו אנחנו במוזיאון קשוב או Synagogenbesucher regelmäßig hinweisen: Judentum und Christentum sind uneins in der Anordnung der Zehn Gebote, hebräisch “Aseret ha-Diwrot”, “die zehn Worte”, die nach biblischer Auskunft Israel am Sinai auf zwei Tafeln übergeben wurden (und die übrigens in der Tora zweifach überliefert sind: in 2. Mose 20 sowie in 5. Mose 5). Während sich nämlich das Zehnwort in jüdischen Darstellungen, zB , בהתפלגות אחידה על התורה קדושה ההכנסה שלנו לשתי הצעת פנלים: 5 הצעות על ההצעות הראשונות, 5 ברשימת הפנל השנייה הנוצריה (או לייתר דיוק, קתולי הלותרנית) מציגים בלוח הראשון 3, על 7 ההצעות השניות.

  • Gebotstafeln - christliche (katholische) Anordnung; Hochaltar der Malteserkirche, Wien (Detail)
  • Gebotstafeln - jüdische Anordnung; Toraschrein der Wertheimersynagoge, Eisenstadt (Detail)


כדי להבהיר את ההבדל הזה בחלוקת הצעה, עלינו כצעד ראשון את הנושא מסובך במקצת של ספירת הצעה פונה.

הנה הראשונה בטקסט של המילה ואת עשרות ספירה מהצעת רגילה יהודית יד:

[1 הצעה:] אני ה 'אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים.

[2 הצעה:] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני.
איסור עשיית פסל, וכל תמונה של דבר הוא בגן עדן ועל הארץ מתחת או בתוך המים מתחת לאדמה. שדך לא להשתחוות עצמך אלים אחרים, ואינו מחייב אותך לשרת אותם. כי אני יהוה אלהים עמך אני אל קנא: למי הם האויב שלי, אני עוקב עון אבות על בנים אל הדור השלישי והרביעי; עם מי שאוהב אותי ולשמור מצותי, אני מראה אלפי השפע שלי.

[3 הצעה:] ואהבת את השם של אלוהים ה 'אלהיך לשוא, עבור הלורד לא יחזיק אותו חף מפשע אשר לוקח את שמו.

[4 הצעה:] זכור את יום השבת, לקדשו! ששת ימים תעבוד ועשית עבודה ולעשות את כל העבודה שלך. היום השביעי מוקדש שבת של ה 'אלוהיך. אתה חייב לו לעשות כל עבודה, אתה, ולא בנך, ולא בתך, המשרת שלך, ולא שפחה שלך, ולא הבקר עמך, ואת הזר שחי איתך אזורים בעיר. כי ששת ימים עשה ה 'את השמים, הארץ והים עשו וכל מה שהלך עם זה; ביום השביעי הוא נח. לכן ה 'יתברך את יום השבת ויקדשהו.

[5 הצעה:] כיבוד אב ואם, כי ימיך עשויים להיות ארוכים על האדמה אשר נותנת לך את ה 'אלוהיך.

[6 הצעה:] לא תרצח.

[7 הצעה:] לא תנאף.

[8 הצעה:] לא תגנוב.

[9 הצעה:] לא להעיד שקר נגד השכן שלך.

[10 הצעה:] לא תחמוד בית רעך. לא תחמוד אשת רעך, המשרת שלו, או שפחה שלו, שורו, ולא התחת שלו, ולא שום דבר כי הוא השכן שלך.

2. המספרים 20, 2-17 כדלקמן (הטקסט, עם כמה סטיות דירוג הרב מארק אוריינטציה של ניב; על ידי מארק שטרן, ההצעה שסמכה הוסיף הורסט גיאורג פוהלמן / מארק שטרן: עשרת הדיברות בדיאלוג יהודי-נוצרי. פרנקפורט AM: אוטו למבק 2000. S. 18f.)

הנצרות נקטה כעת יחד עם התנ"ך העברי כולו ואת העשרה הדיברות, לעומת זאת, היא מה המבנה הוא מודאג, בדרכם שלהם - עם-נוצרי תוך להפוך הבדלים עדתיים בספירה של הצעות להתרחש.

אתה פשוט יכול לסמוך על דרך שונה מאוד עד עשר,

מסביר בתמציתיות המלומד ברלין בתנ"ך מתיאס Köckert - ומבדיל הסוגים בסיסיים שלושה השלמים של ספירת הצעה:

מצטמצמים בהתחלה, על ידי (א) או Fremdgötter- ואיסור התמונות נדבקו או (ב) את ההקדמה העצמית מוציא אלוהים כמבוא מהספירה או (ג) שסוחפים את האיסור של תמונות כפי שכבר כלולים באיסור האלים הזר. בהתאם לאיסורים של רצון אתה צריך למשוך יחד יחיד או חצוי לשניים בסוף

עשרת הדיברות. מינכן: CH בק 2007. S. 27f.

אמצעים במונחים פשוטים: לקראת הסוף שמציל בהתחלה, עדיין יש עתודות.

Diesem Prinzip folgen sowohl der Katholizismus wie die lutherischen Kirchen, wenn sie die Selbstvorstellung Gottes als 1. Gebot eliminieren, womit das Fremdgötter- und Bilderverbot an die erste Stelle aufrückt (bei Luther: nur das Fremdgötterverbot); diese Einsparung erlaubt es, an späterer Stelle ein weiteres Gebot einzuführen, das durch Aufspaltung des 10. Gebots (nach jüdischer Zählung) gewonnen wird: Das Verlangen “nach der Frau deines Nächsten” wird nach katholischer und lutherischer Zählung im 9. Gebot verhandelt, das Verlangen nach dessen Besitz im 10. Anders wiederum verfahren die reformierten und orthodoxen Kirchen, die nämlich das 2. Gebot der jüdischen Zählung aufspalten und das Fremdgötterverbot als 1. Gebot, das Bilderverbot als 2. Gebot auffassen, im Weiteren aber der jüdischen Zählung folgen (לראות. רק Köckert של 2007. S. 28-35).

ככל שהפער היהודית-נוצרית בהתמודדות עם עשרת הדיברות ממשיך לייצוג הציורי של לוחות ההצעה, לקרוא - להופיע לאחר חג השבועות - החלק השני של המאמר הזה.

ואני 19./20. יותר או על 6/7. Siwan הוא חג השבועות, חג השבועות חגג כי UA המתנה של עשר מילה או התורה לעם ישראל על התוכן יש. כתוספת התערובת של היום, אנו ממליצים מבוא חג השבועות על ידי מיכאל רוזנקרנץ.