בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

Leopold (Löb) Spitzer Halevi, 07. Adar I 657 (= Montag, 08. Februar 1897)

Standortnummer: 331

 • Grabstein Spitzer Leopold - 09. Februar 1897

  Foto 1993

 • Grabstein Spitzer Leopold - 09. Februar 1897

  Foto 2016

 • Grabstein Spitzer Leopold - 09. Februar 1897

  Foto 1993

 • Grabstein Spitzer Leopold - 09. Februar 1897

  Foto 2016


כתובת הקבר

כתובת ליאופולד שפיצר: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H(ier liegt) b(egraben) פנ
[2] der Vornehme und erhabene Einflussreiche, wohltätigen Herzens הקצין האלוף המרומם, נדיב לב,
[3] und edlen Geistes. Einer von den Angesehenen ויקר רוח, אחד מיקירי
[4] der Gemeinde, Spross aus einer prachtvollen Familie, העדה, נצר ממשפחה מפוארה,
[5] aus dem Stamm Bedeutender und Vornehmer, מגזע חשובים וקצינים
[6] seit langer Zeit in der Gemeinde Angesehener, נכבדי העדה מאז ומשנות קדם,
[7] d(er) e(hrenhafte) H(err) Löb Spitzer Halevi, a(uf ihm sei) F(riede). כ”ה ר’ ליב שפיטצער הלוי ע”ה
[8] Er verstarb am 7. Adar I des Jahres 657 n(ach der) k(leinen) Z(eitrechnung). נפטר ביום ז’ אדר ראשון, שנת תרנ”ז לפ”ק
[9] Deinen Namen anzurufen und an dich zu denken, ist das Verlangen der Seele deiner Bekannten. לשמך ולזכרך תאות נפש מכירך,
[10] Deine Hand war offen für alle, die deine Hilfe erbaten. ידך היתה פתוחה לכל מבקשי עזרך.
[11] Deine Kinder, deine Sprösslinge liebten dich wie ihr eigenes Leben, בניך נצרי מטעיך אהבת נפש אהבוך,
[12] Deine nächste Angehörige, die Frau, mit der du deinen Bund geschlossen hast, stand immer zu deiner Rechten. שארך, אשת בריתך תמיד עמדה לימינך.
[13] Vorsteher und Haupt der Gemeinde warst du mit verständigem Herzen. פרנס וראש העדה בלב נבון היית,
[14] Du hast dich abgemüht und warst erfolgreich, wurdest aber von deinem Vermögen nicht satt. יגעת ומצאת אך מטובך לא שבעת.
[15] Bevor du das Alter deiner Vorfahren erreicht hast, bist du hinweggegangen. טרם הגעת לשנות אבותיך – גועת.
[16] Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und du wirst genügend Wonne und Heil bekommen צדק יהלך לפניך ותשבע נעימות וישע,
[17] für deine zahlreichen guten Taten in deinen 59 Lebensjahren. על רב פעלך הטוב בשנות חמשים ותשע!
[18] S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m BUnd) d(es Lebens). ת.נ.צ.ב.ה.

Rückseite: Die Grabinschrift

כתובת ליאופולד שפיצר בחזרה: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] Hier ruhet היער רוהעט
[2] Herr הערר
[3] Leopold Spitzer ליאופולד שפיצר
[4] Lederfabrikant יצרן עור
[5] gesegn(eten) Andenk(ens). געזעגנ. אנדענק.
[6] Geboren am 21. Juni 1838, געבארען אם 21. יוני 1838,
[7] gestorben am 8. Feber 1897. געשטארבען אם 8. פעבער. 1897
[8] Friede seiner Asche! פרידע זיינער אשע!Anmerkungen

Zeile 2: Jesaja 26,8 לשמך ולזכרך תאות נפש.

Zeile 11: Jesaja 60,21 נצר מטעו (ק: מטעי).

Vgl. 1 Samuel 20,17 “…denn er (Jonatan) liebte ihn (David) wie sein eigenes Leben” …כי אהבת נפשו אהבו u.a.

Zeile 12: Maleachi 2,14 ואשת בריתך.

Zeile 13: Sprüche 14,33 בלב נבון u.a.

Zeile 14: Vgl. Hosea 12,9 “(Efraim sagt:) …und habe mir ein Vermögen erworben…”…מצאתי און….

Vgl. Kohelet 6,3 “…wenn er sich selbst aber seines Vermögens doch nicht bedienen kann, um sich satt zu essen…” …לא תשבע מן הטובה….

קו 16: Psalm 85,14, vgl. bes. Jesaja 58,8 “… Deine Gerechtigkeit geht dir voran, (die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach)”, wo es um die Vorbereitung auf das kommende Heil geht. Vgl. auch bes. babylonischer Talmud, Traktat Sota 3b “Wer ein Gebot in dieser Welt ausübt, den empfängt es in der zukünftigen Welt und geht vor ihm einher …” כל העושה מצוה אחת בעוה”ז מקדמתו והולכת לפניו….

קו 9-17: אקרוסטיכון: האות הראשונה (בנוסף על האות הראשונה של המילה השנייה קו 17) לתת את השם הפרטי העברי ואת שם המשפחה של הנפטר (לייב שפיצר).

חזרה: הוא הטקסט, לעומת זאת, נכתב באותיות עבריות בשפה גרמנית.

הערות ביוגראפיות

ליאופולד (LOB) שפיצר הלויעור, מפיק / סוחר; ב 27 ביוני, 1838 אייזנשטדט (ראה להלן Geburtsmatriken ;! בשנת הכתובת בקבר גרמנית על גב המצבה 21 ביוני צוין fälsachlicherweise), נפטר ב -08 בפברואר 1897 (ב 20 לפנות אייזנשטדט של Sterbematriken su שחפת השדרה ;. 07th אדר א '657 הוא 09 פברואר, כפי ליאופולד שפיצר נפטר ב 20 בבוקר, זה עדיין היה 08 בפברואר); 1886-1888 מועצת המנהלים של הקהילה היהודית.

Matriken Geburt Leopold Spitzer

פנקסי קהילת לידה ליאופולד שפיצר

Matriken Geburt Leopold Spitzer

פנקסי הקהילה מוות ליאופולד שפיצר


האב: אברהם שפיצר, ד 25 לספטמבר 1873 אייזנשטדט, קבור בבית הקברות היהודי המבוגר ב אייזנשטדט
אמא: Sulfanyl (Fradel) שפיצר נולד, מקומט, ד 23 בינואר 1879

אשתו: שרלוט (שוורצל) בראון, ד 05 ביוני 1914

אחותו:

שרה שפיצר, ד 22 אפריל, 1874 ונקבר בבית הקברות היהודי המבוגר ב אייזנשטדט

אחיו:

אלכסנדר שפיצר, נולד 17 בינואר, 1837


בנות:
פאולין / a שפיצר, נולד 25 בספטמבר, 1869 אייזנשטדט, ללכת. 26 מאי, 1891 אייזנשטדט אלכסנדר סלומון Geste (t) נר, נולד 1860 קסורנה, ש"ש. בברטיסלבה, בנו של לורנץ גסטטנר ו קתרין פופר, שנדור על 31 שנתי החתונה, פאולינה 22 שנים, הוא יחיד (ראה להלן Trauungsmatriken). שנדור גסטטנר נפטר ב -21 באוקטובר 1927 בגיל 68 ונקבר ב -23 באוקטובר בשעה 14 בבוקר בברטיסלבה (ראה להלן הספד).

Matriken Geburt Pauline Spitzer

פנקסי קהילה לידה פאולין שפיצר

Matriken Hochzeit Paulina Spitzer und Sandor Salomon Gestetner

פנקסי קהילת חתונת פאולינה שפיצר ושנדר סלומון גסטטנר

Sterbeanzeige Sandor Gestetner

הספד סנדור גסטטנר, נויה פרייה פרסה 22. 10. 1927, עמוד 19


רג'ינה (איירין) שפיצר, נולד 15 בינואר, 1876, ללכת. 25 במרץ, 1897 אמיל ורטהיים (“Irene” als Vorname bei der Hochzeit), Getreidehändler, geb. 19. Dezember 1867 in Wieselburg (ungar. Moson, Komitat Györ), wh: Wieselburg, Sohn des היינריך ורטהיים, ווייסלבורג ו תרזה בראון, ווייסלבורג

Matriken Geburt Regina Spitzer

פנקסי קהילה לידה רגינה שפיצר

 • Matriken Hochzeit Irene (Regina) Spitzer und Emil Wertheim

  חתונה איירין שפיצר ואמיל ורטהיים

 • Matriken Hochzeit Irene (Regina) Spitzer und Emil Wertheim

  חתונה איירין שפיצר ואמיל ורטהיים


בנים:
סמואל שפיצר, geb. 10. Oktober 1864 in Eisenstadt 25; Samuel muss als Kind gestorben sein, da 1.5 Jahre später ein Sohn erneut den Namen “Samuel” erhält (s.u.). Leider findet sich der Tod nicht in den Sterbematriken von Eisenstadt.

Matriken Geburt Samuel Spitzer

פנקסי הקהילה הלידה סמואל שפיצר 1864


סמואל שפיצר, נולד 08 מאי 1866 אייזנשטדט, ישראל גאסה 26

Matriken Geburt Samuel Spitzer

פנקסי הקהילה הלידה סמואל שפיצר 1866


אמיל (מאיר) שפיצר, נולד 17 ביוני, 1867 אייזנשטדט, נפטר 27 01 באוקטובר 1928

מוריץ (Jakob ?, מיכאל צבי) שפיצר, נולד 30 ביולי, 1873 אייזנשטדט, ד. 22 בינואר 1932

האמרה שפיצר, נולד 08 בדצמבר 1883 אייזנשטדט, ד. 26 בדצמבר, משנת 1883, דלקת קרום המוח ב אייזנשטדט

Matriken Geburt Imre Spitzer

לידת פנקסי קהילת האמרה שפיצר


אברהם שפיצר היה 1852 הועסקו במפעל עור כי מדי שנה 300 הכישרון של עור המיוצר וחמישה נלוות אייזנשטדט. המפעל קיים עד 1935, והיה בזמן בפריחה שלהם על 100 עובדים. הבעלים האחרונים אמיל ומוריץ שפיצר נתנו משפחות רבות עבודה ולחם, לאחר מלחמת העולם הראשונה נמסה ההון המושקע שלהם מ'.

גיטריסט ג'יי, גטו Eisenstädter (קימורים מראש Burgenländische 51), אייזנשטדט 1965 91)

חומר ומימדים של המצבה

Gabbro, 230/90/74

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט