בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

ברנהרד (ברוך) אוסטרליץ 08 תמוז 678 (= יום רביעי, 17 ביוני, 1918)

מספר מיקום: 323


כתובת הקבר

כתובת ברנהרד אוסטרליץ: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H (IER הוא) {} ז קרוג לויטה (eborgen) פ {כד של לווים} ט
[2] אדם אצילי מושלם, ירא שמי איש יקר ותמם, ירא אלהים
[3] מן זן של ממש, חוטר מגזע גדול וצדיק
[4] ד (ים) דואר (עופרת דמוית) H (err) ברוך אוסטרליץ סגה "l, כהר ברוך אויסטערליץ סג"ל
[5] הבן של המורה הגדול בתורה, כי (זה)
V (orsitzenden) ד (es) G (erichtshofes) מכאן,
בן הרב הגדול בתורה ר"א ב"ד דפה
[6] ד (es) (להישמר OGE) בירך Morenu בנימין Seev סגה "l, s (זיכרון) מ. המנוח מוה"ר בנימין זאב סג"ל ז"ל
[7] הוא הלך בעקבות אביו. בעקבות אבותיו הלכו,
[8] בוקר וערב הוא היה בבית של תפילה. נשף ושחר בבית התפלה.
[9] הוא עשה את רצון בוראו. רצון קונו עשה,
[10] זה עסק מטר (זה) M (ILD) t (ätig) k (אינס) ואת ענייני הקהילה. עסק בגמ"ח וצרכי ​​קהלה.
[11] Auch seine Kinder und seine Nachkommen וגם בניו וצאצאיו
[12] הוא הצביע על הנתיב של שלמות. הורה בדרך תמים.
[13] הגולה של אלוהים הדביקה אותו, ךבוד אלהים אסף,
[14] (LED) נשמתו לתוך גנזי העליון! נפשו בגנזי מרומים!

Socket: כתובת הקבר

כתובת ברנהרד AusterlitzS: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] S (נשמה) g (ing משם) ב -8 תמוז שנת 678 N (הו השנה הקטנה). י"נ ביום ח תמוז שנת ת"רע"ח ל
[2] S (א) S (Eele) מ '(OGE להיות מעורב) i (הקונפדרציה מ') ד (הוא חי). תנצבה

בסיס 2

כתובת ברנהרד AusterlitzS2: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] ח צ'רני
[2] וינה 17.01הערות

קו 3: ישעיהו 11.1 חטר מגזע.

קו 6: Morenu פשוטו כמשמעו "u (ur) L (ehrer), H (err)". כותרת Morenu קבלה רק גברים מאוד למדו, ברנהרד Wachstein כינתה אותו "דוקטור הכנסת" (ראה ברנהרד Wachstein, הכתובות של בית הקברים היהודים הישנים בוינה, את החלק הראשון של 1540 (?) - 1670, החלק השני 1696 כדי 1783, וינה 1912, חלק 2, עמ '15).

קו 9: תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין 42 א רצון קונם בקשר עם הברכה על הירח החדש קדוש לבנה; מיטב ידוע מהליטורגיקה: כך בתפילה "ה 'אלוהים" אל אדון בתפילה בבוקר בשבתות ובחגים וכן "אבי חסדים" אב הרחמים לרגל חנוכת הירח החדש בשבת שלפני תשעה Schavu'ot ומעל "באב לאחר קריאת התורה. הירש מתורגם קונה עם "בעלים", אשר הם (אלה שנשארו נאמנים לאלוהים, ואת קהילות הקודש) השתייך עם בכל רמ"ח שלהם, וכל אחד להתפצל כוחם והיה צריך להיות רק על אותם ... " הירש שמשון רפאל, סדור. תפילותיהם של ישראל, ציריך-באזל 1992 351

קו 10: הקו צריך לציין כי ברנהרד אוסטרליץ עבד קדישא Qadischa. את "qadischa קדישא (di) gmilut חסדים", בדרך כלל רק בקצרה "Qadischa קדישא" או "האחים", הוא ארגון צדקה שמטרתו בעיקר בטיפול של חסרי חולה קבורה מנוחים.

קו 10: תוספתא, ואני מסת ברכות, 4; לראות. שני, 6 שעוסקין בצרכי צבור וכו נקודות הפסוקות ל בכהונה ציבורית בקהילה והוא נמצא כמעט אך ורק כתובות קבר של השורה השלישית והרביעית, כך על מצבות של חוקרים מצטיינים אשר מייד מאחורי (העליון) היו רבני Rabbinatsassessoren בהיררכית הכנסייה.

קווי 7/9/11/13: אקרוסטיכון: האות הראשונה לתת שם עברית של המנוח (ברוך).

קו 13: מכתב ראשון כ בגלל האותיות האחרונות אקרוסטיכון כאן ך בכתב.

קו 14: Midrasch suta כדי Song 1.4 גנוז מרום, מכיוון כאן יובן כמקום מגוריו של ישראל האדוקה של "גנזי העליון", את הציטוט כנראה נבחר במכוון בכדי לייצג את המנוח בסדרה של החסיד. המילה העברית, כינוי בגן העדן, היא בהשראת יחזקאל 27,24 ובגנזי ברמים.


הערות ביוגראפיות

ברנהרד (ברוך) אוסטרליץפרטים, נולד, 15 ביוני, 1836 ב אייזנשטדט, D. ב -17 ביוני, 1918 (זמן קצר לאחר יום הולדתו ה -82 שלו!) בשעה 22 בצהריים מזקנה. בראשית 22:00 של 08th בתמוז, אך עדיין 17 ביוני 1918; ש"ש:. אונטרברג-אייזנשטדט 25
את רישום הלידה חזק מאוד הוא תוספת מ 1854 (!) ב Geburtsmatriken בסוף של 1836 בשנה

Matriken Geburt Bernhard Austerlitz

פנקסי קהילת לידה ברנהרד אוסטרליץ, חלק 1

Matriken Geburt Bernhard Austerlitz

פנקסי קהילת לידה ברנהרד אוסטרליץ, חלק 2

Matriken Tod Bernhard Austerlitz

הירשם מות ספרים ברנהרד אוסטרליץ

Sterbeanzeige Bernhard Austerlitz

הספד ברנהרד אוסטרליץ, נויה פרייה פרסה, 22 ביוני, 1918 עמוד 14


האב: וילהלם (וולף בן סלמאן הלוי) אוסטרליץ (?), ד 16 בנובמבר, 1868, ונקבר בבית הקברות היהודי המבוגר ב אייזנשטדט
אמא: תרזה (רוזל גב 'וולף הלוי) אוסטרליץ נולד, מְחַדֵד (?), ד 09 בינואר 1856, ונקבר בבית הקברות היהודי המבוגר ב אייזנשטדט

ההורות היא קצת לא ברורה. בעיקרון, אני חושב הורות עבור הוכח במידה מספקת, אבל היתרונות והחסרונות הם והסביר בקצרה:

מדבר בעד הורות:

  1. האב נקרא על קו 6 של הכתובת בקבר עברית כמו "Morenu בנימין Seev סגה" L". "Seev" = "וולף", וילהלם (וולף בן סלמאן הלוי) אוסטרליץ היה Morenu.
  2. האב נקרא על קו 5 כתלמיד חכם גדול ויו"ר בית המשפט. הכל משתלב על וולף בן סלמאן הלוי אוסטרליץ, מי לא היה רב, אך על פי הרב הילדסהיימר עזיבתו של אייזנשטדט כמו Rabbinatsverweser (ריכטר) שימש.
  3. אביו עוג נשוי תרזה (רוזל) שפיצר.

מה נשאר פתוח, ואולי אפילו אפשר לטעון כנגד הורות .:

  1. בכיתוב קבר העברי הנקרא (גם כתובת קברו של אחיו היינריך) שמו הפרטי של אביו "בנימין" אינו הכתובת בקבר העברית של האב לפני והוא אחרת לגילוי.
  2. בשנות ה Sterbematriken האב הוא "נשוי" המכונה (ים. Sterbematriken שם). אשתו תרזה נולדה, שפיצר, אך מת ב 1856, אז הוא יצטרך להיות רשום בתור "אלמנה". Eintragunsfehler?
  3. בשנות ה Geburtsmatriken ברנהרד (כך) יש רק את השם של אבא, ולא של אמא (ראה לעיל).


אחיות:
ב אנה (Ginendel / נטי) שניידר, אוסטרליץ, נולד 1823?, ד. 15 בינואר, 1906

אלאונורה נולד / לינה פולק, אוסטרליץ, נולד 11 באוקטובר 1840 אייזנשטדט (מקצוע האב: סוחר), נשוי. עם ולנטין פולק,
בנות:
רוזי פולק, נולד 18 בספטמבר, 1862 אייזנשטדט 123
פאני פולק, נולד 18 מאי, 1864 אייזנשטדט 129
גיזלה פולק, נולד 30 מאי, 1874 Upper Mount אייזנשטדט
בנים:
סיימון פולק, נולד 06 באוקטובר 1865 אייזנשטדט 128
סמואל פולק, נולד 02 בנובמבר 1877 Leithaprodersdorf

Matriken Geburt Eleonora Austerlitz

לידת פנקסי קהילת אלאונורה אוסטרליץ


שרלוט פולק נולד, אוסטרליץ, נולד . 20 ביוני 1842 ב אייזנשטדט (מקצוע האב: עורך דין (כך במקור)), ללכת 12 במרץ 1861 גרסון פולק, נולד 12 בפברואר, 1834 ב אייזנשטדט, בנו של סיימון פולקוקרולינה (פולק), מה עלי לעשות:. אייזנשטדט, Mayerhof 132;
בת: רנ"א (אלקה / א) גייגר, נולד 29 במרץ, 1876 אייזנשטדט, ד. Ibid. 04 בינואר 1932

Matriken Geburt Charlotte Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה שרלוט אוסטרליץ

Matriken Hochzeit Charlotte Austerlitz und Gerson Pollak

הירשם ספרי חתונת שרלוט גרסון אוסטרליץ ופולק


אחים:
מוריץ (מאייר) אוסטרליץ, נולד 05 בדצמבר 1833 אייזנשטדט (אמא: Rosaly, מקצוע האב: מפיץ מוצרים)
בשנות ה Geburtsmatriken וינה הקהילה היהודית "מוריץ" מחוק ב שופרון Geburtsmatriken יש רק "מוריץ" מוזן (שם קראתי את עברית "מאייר" עם הסתייגויות).

Matriken Geburt Meier Austerlitz

פנקסי קהילת לידה המאייר אוסטרליץ, כניסת IKG

Matriken Geburt Moritz Austerlitz

רושם הלידה פאריש מוריץ אוסטרליץ, כניסה שופרון


יואכים היינריך / בנדיקט (משה Chajim) אוסטרליץ, נולד 16 באוקטובר, 1835 (23 תשרי, שמחת תורה 596) ב אייזנשטדט, ד 28. בדצמבר, 1909


אישה: רוזה פולקהבת, של ולנטין פולק ארנסטינה (פולק), ללכת 03 ביולי 1860 ש"ש. אייזנשטדט 25 שביל ישראל ברנהרד היה בבית 24 שנתי החתונה, ישן 26 שנתי רוזה, שניהם יחיד.

Matriken Matriken Hochzeit Bernhard Austerlitz und Rosa Pollak

הירשם ספרי חתונת פנקסי קהילה ברנהרד אוסטרליץ רוזה פולק


בנות:
רוזי (Resl) אוסטרליץ, נולד 22 אוגוסט, 1865 אייזנשטדט 24 (אביו: ברוך)

Matriken Geburt Rosi Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה רוזי אוסטרליץ, חלק 1

Matriken Geburt Rosi Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה רוזי אוסטרליץ, חלק 2


ארנסטינה אוסטרליץ, נולד 23 בנובמבר, 1866 אייזנשטדט, ישראל גאסה 29, (אביו בנדיקטוס)

Matriken Geburt Ernestine Austerlitz

פנקסי קהילה נולדו ארנסטינה אוסטרליץ


אלאונור אוסטרליץ, נולד 01. במרץ 1870

Matriken Geburt Eleonore Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה אלאונור אוסטרליץ


ברטה אוסטרליץ, נולד 04 בנובמבר 1876 (ב מידע אונטרברג-אייזנשטדט מ מדדלרוע המזל הכניסה לא ניתן לאמת)


בנים:
מוריץ (מאיר) אוסטרליץ, נולד 17 במרץ, 1862 אייזנשטדט 25 (אביו: ברוך)
"מאיר" בבית Geburtsmatriken וינה הקהילה היהודית שקראתי בזהירות.

Matriken Geburt Moritz Austerlitz

לידת פנקסי קהילת מוריץ אוסטרליץ


זיגמונד אוסטרליץ, נולד 10 אפריל, 1863 ב אייזנשטדט 24

Matriken Geburt Sigmund Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה זיגמונד אוסטרליץ


רודולף (אוריאל) אוסטרליץיינן, נולד, 29 מאי, 1864 אייזנשטדט (אביו: ברוך), לעבור 15 אוגוסט 1893. ג'ני שלזינגרבת, של אדולף שלזינגר ו מארי פישרמקום הולדתו ואת הבית,: Oberberg-אייזנשטדט. רודולף היה על 29 שנים החתונה, ג'ני 18 שנים של גיל, שניהם יחיד.
בת: בלה אוסטרליץ, נולד ה -18 ביולי, 1894 Upper Mount אייזנשטדט

Matriken Geburt Rudolf Austerlitz

פנקסי קהילה לידה רודולף אוסטרליץ, חלק 1

Matriken Geburt Rudolf Austerlitz

פנקסי קהילה לידה רודולף אוסטרליץ, חלק 2

Matriken Hochzeit Rudolf Austerlitz und Jenni Schlesinger

חתונת פנקסי קהילת רודולף אוסטרליץ ג'ני שלזינגר


סיימון אוסטרליץ, נולד 01 בנובמבר, 1868 אייזנשטדט, 23 ישראל גאסה (האב בנדיקטוס)

Matriken Geburt Simon Austerlitz

לידת פנקסי קהילת סיימון אוסטרליץ


וילהלם אוסטרליץ, נולד 26 בספטמבר, 1871 27 אייזנשטדט
ב -31 בינואר, 1874, מישהו מת וילהלם אוסטרליץ, 1 שנה מבלי לתת להורים. בין אם זה שלנו וילהלם, חייב, אם כי פחות סביר להישאר פתוח. הסימן של הגיל הוא לא אמין ולא ברוב Matrikeneinträgen ו 1871-1874 היה שום אוסטרליץ וילהלם השני על העולם.

Matriken Geburt Wilhelm Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה וילהלם אוסטרליץ

Matriken Tod Vilmos Austerlitz

הירשם מות ספרים וילמוש אוסטרליץ


ולנטין אוסטרליץ, נולד 23 בספטמבר, 1873 אייזנשטדט

Matriken Geburt Valentin Austerlitz

פנקסי הקהילה הלידה ולנטין אוסטרליץ


סמואל אוסטרליץ, נולד 01 במרץ, 1875 אייזנשטדט

Matriken Geburt Samuel Austerlitz

לידת פנקסי קהילת סמואל אוסטרליץ


חומר ומימדים של המצבה

דיוריט, 200/80/39

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט