בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

תרזה / תרז / רזי / רוזי (Resl) Machlup, 09. אלול 666 (= Donnerstag, 30 באוגוסט 1906)

מספר מיקום: 708כתובת הקבר

תרזה הכתובת Machlup: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H (IER הוא) ב (egraben) פנ
[2] האישה האצילה, האשה היקרה
[3] גברת טסה, A (UF זה היה) F (Riede) מרת ריזל ע”ה
[4] האלמנה של אצילי ונעלה אלמנת היקר והנעלה
[5] דואר (לדבוק עופרת) H (err) אלי (jahu) Machlup, A (UF זה) F (Riede). כ”ה אלי’ מאכלופ ע”ה
[6] היא נפטרה בגיל 69 שנים מתה בת סט שנים
[7] R (esidenz) s (tadt) בווינה על 9 אלול בע”מ וויען ביום ט אלול
[8] כאב הלב של בניהם ובנותיהם, לדאבון לב בני ובנותי
[9] קרוביהם ומכריהם. קרוביה ומכיריה
[10] היא פונתה לבית קבר כאן והובלה לקברות פה
[11] הייתי 12 666 אלול. ביום יב אלול תרסו
[12] (גלו מעורבות OGE) אני (HRE) S (Eele) מ i (הקונפדרציה מ ') ד (הוא חי). תנצבה
הערות

קו 5: במאמר מוסגר יצוין: מעניין את האיות של FF im Namen “Machlup”. Hier mit normalem פ, das anzeigt, dass nicht “Machluf” gelesen werden darf, sondern “Machlup”, bei ihrem Ehemann אדוארד Machlup וקרובים אחרים אבל עם סופי Pe ף.

Zum Familiennamen “Machlup” siehe v.a. לדוגמה Wachstein, הכתובות של בית הקברות היהודי הישן בוינה, החלק השני של 1696 כדי 1783, מקורות על ההיסטוריה של היהודים בגרמנית-אוסטריה, ed. מן הנציבות ההיסטורי של הקהילה היהודית בווינה, IV, וינה 1912, 446, n. 2, ו 510 ו 1123 (Machelupp, Michelup, Michlup), wo auf die Konskriptionsliste aus dem Jahr 1836 in Eisenstadt hingewiesen wird (“Conscription der hochfürstlich Esterházyschen Schutz-Juden in der Gemeinde Eisenstadt, Herrschaft Eisenstadt, vom Jahre 1836”, in: Markbreiter M., תרומות להיסטוריה של הקהילה היהודית אייזנשטדט, וינה 1908, עמוד 75).

קו 8: על ידי בני ו בנותי חסר מן הכתובת ברורה גרש, שקרא משלים של מילה שנייה enclitic של F השלישי ה “ihre” anzeigen sollte.


הערות ביוגראפיות

התרזה / תרז / רזים / רוזי Machlup-שפיצר, נולד פרטי האלמנה, ב רובים, ד. 69 שנים ב -30 באוגוסט, 1906 11:30 ניוון של אברי הבטן בווינה, הועבר ב 01 בספטמבר 1906 עד אייזנשטדט ותקבר שם ב 02 בספטמבר בשעה 10:30

Matriken Tod Theresia Machlup, geb. Spitzer

הירשם בספרי-המוות תרזה Machlup נולד, שפיצר, כניסת אייזנשטדט

Matriken Tod Theresia Machlup, geb. Spitzer

הירשם בספרי-המוות תרזה Machlup נולד, שפיצר, כניסת וינה

Sterbeanzeige Therese Machlup

הספד תרז Machlup, נויה פרייה פרסה, 01 ספטמבר, 1906 עמוד 19


האב: יוסף שפיצר
אמא: קתרין (שפיצר)

בעל: Aduard (כינוי) Nachlup / Naclup, ד 13 באוקטובר, 1892, ללכת 22. בדצמבר, 1860 שופרון / שופרון. אליאס היה בבית 28 שנתי החתונה, רזים ישן 20 שנים.

Matriken Hochzeit Elias Machlup und Resi Spitzer, 22. Dezember 1860 in Ödenburg/Sopron

הירשם ספרי חתונת אליאס Machlup והרזה שפיצר, 22 בדצמבר, 1860 שופרון / שופרון


בנות:
לורה Machlup, נולד 1864? ככל הנראה ב שופרון / Oedenburg (אין כניסה של אייזנשטדט Geburtsmatriken כמו יעקב Machlup, su או הנישואין של ההורים, ראה לעיל), ללכת 1884 ב אייזנשטדט. יעקב האקר, בן האקר ישראל ו יוהנה (האקר), נולד ב מקויברסדורף, ש"ש:. Gainfarn 67. יעקב, לורה בת 20 שנים בחתונה עבור 29 שנים.

Matriken Hochzeit Laura Machlup und Jakob Hacker

הירשמו ספרי חתונה לאורה Machlup ויעקב האקר


מינה / הרמינה / מאלווינס Machalup, נולד 23 באוקטובר, 1879 אייזנשטדט, ללכת 22. ביוני, 1901 אייזנשטדט ארט (ח) הר עשן urאיש עסקים, שנולד בווינה, 04 בינואר 1872 בווינה, בנו של ההר עשן זיגמונדאיש עסקים, בווינה, ואת הרמינה שפייזר, Wien

Matriken Geburt Mina Machlup

פנקסי קהילת לידת מינה Machlup

Matriken Geburt Arthur (Abraham, genannt Wolf) Rauchberg

פנקסי הקהילה הלידה ארתור (אברהם בשם וולף) הר עשן


  • Matriken Hochzeit Hermine Machlup und Artur Rauchberg

    חתונה הרמיוני Machlup
    הר עשן ארתור

  • Matriken Hochzeit Hermine Machlup und Artur Rauchberg

    חתונה הרמיוני Machlup
    הר עשן ארתוריוהנה Machalup?, geb. 28. Mai 1876 in Eisenstadt. Fraglich, weil Mutter “Resi Pollak”!

Matriken Geburt Johanna Machalup

פנקסי הקהילה הלידה יוהנה Machalup


בנים:

ברטולד Machlup / Machalup, Kommerzialrat & עיסת Timmerdorfer ו Pappenfarbrik Emerich Kren ושות, נשיא איגוד קרטון האוסטרי, סגן נשיא איגוד המעסיקים של תעשיות נייר וכו ', יליד 08 במרץ 1862 שופרון / שופרון 47, ללכת. 21 אוגוסט, 1892 בבית תפילה Seitenstettengasse, וינה לי, Cäcilie / ססיל היימןבת, של מוריץ היימןסוחר,, ואת אנני בכריץ', Wien.
ברטולד Machlup, ד. 31 בינואר, 1922 וינה, קבור ב 02 בפברואר 1922 וינה הקברות המרכזית

Matriken Geburt Berthold Machalup

פנקסי קהילת לידה ברטולד Machalup

Matriken Hochzeit Berthold Machlup und Cäcilie Haymann

פנקסי הקהילה החתונה ברטולד Machlup וססיליה היימן

Sterbeanzeige Berthold Machlup, Familie

הספד ברטולד Machlup, משפחה, נויה פרייה פרסה, 01 בפברואר 1922 עמוד 13

Sterbeanzeige Berthold Machlup, Firma

הספד ברטולד Machlup, חברה, נויה פרייה פרסה, 01 בפברואר 1922 עמוד 13


יעקב / גיולה / יוליוס Machlupסוחר, נולד, 02 אפריל 1863 ב שופרון 47, ללכת. 21 ביוני, 1892 אייזנשטדט שרה שטיינהרט, נולד ב אונטרברג-אייזנשטדט, ש"ש:. אייזנשטדט, בתו של יעקב שטיינהרט ו יוהנה (שטיינהרט), גיולה בן 23 שנים על 29 שנים לחתונה, שרה.

Matriken Geburt Jakob Machlup

פנקסי הקהילה הלידה Jakob Machlup

Matriken Hochzeit Gyula Machlup und Sara Steinhardt

חתונת פנקסי קהילת גיולה Machlup ושרה שטיינהרט


ליאופולד (ג'וד שנקרא לואב) Machlup, נולד 03 בפברואר, 1866 אייזנשטדט, 131 Mayerhof, ד 13. מאי, 1914

סמואל Machlup, ב 10 באוקטובר, 1867 אייזנשטדט 129

Matriken Geburt Samuel Machlup

פנקסי הקהילה הלידה סמואל Machlup


ג'ונאס Machalup, נולד 16 בספטמבר, 1869, ד. 1917 בווינה, ללכת. 15 בספטמבר, 1897 קסונגראד (קסונגראד, הונגריה) רוזליה Reisz, נולד 18 בדצמבר, 1879 Csány, בתו של ג'יימס Reisz ו רגינה שחורה (טקס חתונה ב Geburtsmatriken עם הבן אדולף, סו, רשום).
אדולף, נולד 26 ביוני 1911 וינה (ראה להלן Geburtsmatriken), תכשיטים, נשוי, היגר בשנת 1938 ל קיטו, אקוודור ונסע לתוך ברזיל על 10 1946 ינואר אדולפו Machlup רכש עם אפקט מ -11 באוגוסט 1994, חי בסאו פאולו, אזרחות אוסטרית.

Matriken Geburt Jonas Machalup

פנקסי הקהילה הלידה ג'ונאס Machalup

Matriken Geburt Adolf Machlup

פנקסי הקהילה הלידה אדולף Machlup, בנו של ג'ונאס Machlup

Brasilianischer Ausweis für Adolfo Machlup

כרטיס ברזילאי עבור אדולפו Machlup


Adolfa (אברהם) Nachlup / Naclup, נולד 03 ביוני, 1871 אייזנשטדט, ד. 04 אפריל 1887 Oberberg-אייזנשטדט 128

Matriken Geburt Adolf (Abraham) Machlup

פנקסי הקהילה הלידה אדולף (אברהם) Machlup

Matriken Tod Adolf Machalup

Matriken טוד אדולף Machalup


אלכסנדר / שנדור Machlup / Machalupרואה חשבון, נולד, 11 בינואר, 1873 אייזנשטדט, ש"ש:.. וינה, ד 09 אפריל 1902 02:30 בלילה (התאבדות בתלייה), קבור 11 אפריל 1902 הקברות המרכזי, וינה

Matriken Geburt Sandor Machalup

פנקסי הקהילה הלידה סנדור Machalup

Matriken Tod Alexander Machlup

הירשם בספרי-המוות אלכסנדר Machlup


איזידור / ישראל Machlup / Machalup, נולד 03 בנובמבר 1877 אונטרברג-אייזנשטדט

Matriken Geburt Israel Machalup

פנקסי הקהילה הלידה ישראל Machalup


חומר ומימדים של המצבה

Syenit, 178/67/37

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט