איסוף ושימוש בנתונים

מאחסן מידע ojm.at/blog/ כגון IP-Address, דפדפן וכו ' במה שמכונה קבצי יומן על שלנו שרת, נתונים אלה משמשים אך ורק כדי לשפר את ההצעה שלנו של דפי האינטרנט.
אנשים שנמצאים מאחורי נתונים אלה הם בדרך כלל לא נאספו על פי החקיקה.
אנחנו לא נגלה מידע לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת.
חריגים צריכים להתבצע אם צו רשמי לאכיפה או ניצול לרעה של האינטרנט שלנושירותים זמין.

שימוש גוגל ניתוח נתונים

ojm.at/blog/ כיום בשימוש (טנטטיבי) גוגל ניתוח נתונים, שירות אינטרנט של גוגל. גוגל ניתוח נתונים משתמש שנקרא עוגיות (קבצי טקסט קטנים) על שלך מחשב מאוחסנים ניתוח השימוש אתר אינטרנט לאפשר על ידך. עד עוגייה מידע שנוצר על שימושך אתר אינטרנט (כולל שלך IPכתובת) מוחל שרת של גוגל ב ארה"ב ומאוחסן שם. גוגל ישתמש במידע זה כדי שימושך אתר אינטרנט להעריך, כדי לאסוף דוחות על אתר אינטרנטפעילויות לכל אתר אינטרנטמפעילים יחד ומתן אחר עם אתר ושירותים הקשורים לאינטרנט. הוא גם גוגל גם עשויים להעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא אם הדבר נדרש על פי חוק או אם צדדים שלישיים נתונים כאלה מטעם גוגל תהליך. גוגל לא יקשר שלך IPכתובת עם נתונים אחרים מן גוגל עמית. אתה יכול להתקין את עוגיות על ידי שינוי ההגדרות שלך דפדפן תוכנה למנוע, אך אנו מציינים כי במקרה זה ייתכן שלא כל התכונות של זה אתר אינטרנט ניתן לנצל את מלוא. באמצעות שלנו אתר אינטרנט אתה מסכים עם העיבוד של נתונים אודותיך על ידי גוגל, מוסכם באופן שתואר לעיל ולצורך הנ"ל.