המיקום ברישום מאפשר חיפוש עבור אחד מאיתנו כבר נאסף להציב קברים באינטרנט בבית הקברות, מסודרות על פי מגזרים.
ראה גם תוכנית הקברות שלנו דף סקירה.

Im Personenregister מצא את כל האבנים בקבר באינטרנט כבר נתון בסדר אלפביתי.Sektor

A-1: סמואל Tachau, 30. מאי 1873

A-2: Moritz (Moses) Schlesinger, 14. August 1860

A-3: ג'ון Klaber, 03. מאי 1856

A-4: רוחות אהרון, 19 ביוני, 1854

A-5: שלמה סלמן בראואר, 25. אפריל 1842 / 06. מאי 1842

A-6: יעקב Duschak, 04. März 1841

A-7: סולומון אוסטרליץ, 12 ביוני 1828

A-8: ישראל גיירינגר, 06. בנובמבר 1815

A-9: Hirz בנדיקט (קאמן), 29 במרץ, 1821

A-10: פייבל Klaber, 15 בספטמבר 1855

A-11: אריה לייב Klaber, 02 במרץ 1849

A-12: עזריאל Klaber, 01. אוגוסט 1843

A-13: ברנהרד Machlup, 22. ג'וני 1847

A-14: איליה גיירינגר, December 04 1855

A-15: רוזה Machlup, 06. אפריל 1848

A-16: איליה Machlup, 01. Oktober 1828

A-17: םאלומו Machlup, 21. März 1816

A-18: חיים Klaber, 03 במרץ 1868

A-19: משה Klaber, 26 בינואר 1861

A-20: Abraham Schlesinger, 30. März 1865

A-21: יהודה ליב בנדיקט (קאמן), 21 ביולי 1844

A-22: יצחק ויילר, 19 ביולי 1842

A-23: וולף Klaber, 04 באוקטובר 1840

A-24: פנחס אהרון הלברשטט, 09. בנובמבר 1838

A-25: מרדכי בוק, 17 באפריל 1834

A-26: סוסקינד Tachau, 23. Septemper 1864

A-27: אוריאל פולק, 03. ביולי 1852

A-28: Jakob Motlein, -17 בנובמבר 1832

A-29: Hirz שלזינגר, 27 באוגוסט 1828

A-30: Sanwel Lackenbach, 16. בנובמבר 1806

A-31: ליב הירש בול, 07 ינואר 1800

A-32: פיליפ אליאס, February 06 1774

A-33: רוחות יוסף, 16 ביולי, 1832

A-34: Chajjim גבריאל, 16 באפריל 1869

A-35: קרסל סיני, 04. אפריל 1870

A-36: מרים בול, August 06 1804

המגזר B

B-1: משה שיק, -17 באוגוסט 1846

B-2: פיליפ בונדי, 15 בנובמבר 1837

B-3: לראות B1

B-4: ליפמן רובים, 19. ג'וני 1849

B-5: הקוראים שניידר, 01 באפריל 1853

B-6: באר ג'יינוביץ, 04. מאי 1873

B-7: מרקוס שלזינגר (אקדחים), 19 בינואר 1859

B-8: Jakob ג'יינוביץ, -21 ביוני 1872

B-9: מנדל ג'יינוביץ, 01. בנובמבר 1832

B-10: משה אהרון ויילר, 14 ביולי, 1829

B-11: רואה C-3

B-12: Löbusch שלזינגר, 17 בפברואר, 1835

B-13: מרקוס ויילר, 01 ביוני 1839

B-14: יצחק אדלר, 13 בפברואר 1841

B-15: אהרון גבריאל, 29 במאי 1849

B-16: איליה גולדשמידט (צורף), 16 במרס, 1797

B-17: משה גבריאל, 21 במרץ 1825

B-18: משה גבריאל, 27. פברואר 1865

B-19: לואב נויפלד, December 03 1791

B-20: סנדר מרדכי, 20 בפברואר, 1791

B-21: יוסף LOB הס, ה- 21 באוגוסט 1865

B-22: וולף בן אליעזר, 20 בדצמבר 1742

B-23: אברהם גולדשמידט, 11. בנובמבר 1735

B-24: יצחק רופא, 14 באוקטובר, 1794

B-25: NN, לא מתוארך

B-26: משה בן באר, 19 בספטמבר 1769

B-27: באר יששכר הלוי נויפלד, 10 בנובמבר 1768

B-28: משה שלזינגר, ה- 15 באוגוסט 1758

B-29: ישעיהו בן Reader, 21 באוקטובר 1757

B-30: טודרוס בן משה, 04 ינואר 1756

B-31: מאיר שרייבר, 14 בינואר 1732

B-32: אהרון שלזינגר (אקדחים), 29 בדצמבר, 1873

B-33: יעקב היה משה, 23. Dezember 1806

B-34: איגנץ הס, 30 במרץ 1868

B-35: אברהם Leidesdorf 07 בינואר 1772

B-36: שרה Leidesdorf, 22 בדצמבר, 1767

B-37: Jütel פרנקפורט, 17 בינואר, 1758

B-38: פינק בנדיקט, 09 בספטמבר 1762

B-39: יעקב ראב, 27. בספטמבר 1755

B-40: רבקה ראב, 27 בנובמבר, 1759

B-41: בנימין וולף אוסטרליץ, 19 בספטמבר 1731

B-42: Jakob רייכנאו, 12 באוגוסט, 1762

B-43: רוזל Wärndorfer 08 ביולי 1757

B-44: Sarl אוסטרליץ, -16 בספטמבר 1754

B-45: שאול ברוד, 16 בדצמבר 1757

מגזר C

C-1: מרדכי ויילר, 19 בינואר, 1799

C-2: הירש ישראל שפיץ הלוי, 20. מאי 1772

C-3: Gella ויילר, June 08 1812

C-4: איסק הלברשטט, 08 אפריל 1757

C-5: יעקב פולק, -29 בספטמבר 1751

C-6: אברהם הירש ויילר, -16 בספטמבר 1749

C-7: אהרון פולק, 14. Dezember 1745

C-8: (משה) יהודה ברלין, 14. מאי 1744

C-9: קופל לוי השפיץ, -24 בנובמבר 1743

C-10: שלזינגר (מרגוליס-Jafe) סמואל ישראל, 18 באפריל 1756

C-11: משה שלזינגר, 1726 כדי 1735

C-12: רפאל היה Jüdl, 16 בנובמבר 1729

C-13: רוזל פולק, 12. אפריל 1764

C-14: וולף Eidlitz, 11./12. אפריל 1809

C-15: קרם אליעזר אומר, 31 באוקטובר 1747

C-16: רפאל פולק (Mühledorf), 16 באוקטובר, 1728

C-17: סלמאן אוסטרליץ, January 02 1725

C-18: סמואל קובלנץ, 03 ביולי 1774

C-19: שמעון פולק (Mühledorf), 19 במרץ, 1750

C-20: משה ולנטין פולק, 06. אפריל 1804

C-21: אדל ג'יינוביץ, 07. ג'וני 1796

C-22: הירש רופא, 11. אפריל 1723?

C-23: גוטל בת איסק, לא מתוארך

C-24: אלעזר בן זאב, 23 באוגוסט 1789

C-25: יעקב אליהו Schamburg, 31 במרץ, 1801

C-26: אברהם אנגלי, 27 באוקטובר, 1810

C-27: Menke אנגלי, 04 בספטמבר 1851

C-28: אלכסנדר (סוסקינד) פולאק (Mühledorf), 11 בינואר 1853

C-29: שמעון אוסטרליץ, 15 באוקטובר, 1868

C-30: רפאל פולק (Mühlendorf), 12. אפריל 1814

C-31: אברהם גולדשמידט, 22. ג'וני 1766

C-32:? גוטל שמנת, 01. ג'וני 1751

C-33: משה קופאית, 10 ביוני, 1779

C-34: מוסטל Gschies, 20 באפריל 1775

C-35: LOB Gschies (Kschies), 05. אפריל 1754

C-36: רפאל Gschies, 02. פברואר 1742

C-37: אליעזר שלזינגר, 1736/1737

C-38: משה כהן, 18. Oktober 1738

C-39: מרים כפר טחנה, 01 בפברואר 1828

C-40: מאיר אוסטרליץ, 21 במרץ, 1815

C-41: לואב אוסטרליץ, 27 במרץ, 1789

C-42: נתנאל רכניץ, 09 במרץ 1832

C-43: אהרון ינוביץ, 30. ג'וני 1787

C-44: שלמה לוי (הלוי), 01. ג'אנר 1769

C-45: לאה Lemels-שלזינגר, 19. ג'וני 1729?

C-46: Breindl הירשל, 25 בדצמבר, 1753

C-47: Rechl Wärndorf, 18 באוקטובר, 1727

C-48: יהודה בן שמעון (מ Holleschau) 07 בנובמבר 1720

C-49: מאיר בוהם, 04. אפריל 1721

C-50: ישראל מרקס - 14 באפריל 1715

C-51: הירש לייב פולק, 28 בדצמבר 1861

C-52: לב להמן, 20 באפריל, 1841

C-53: משה הלן, 18. Dezember 1747

במגזר D

D-1: LOB שלזינגר, 10. Juli 1739

D-2: משה למל-שלזינגר, 24. מאי 1736

D-3: ישראל מרקס שלזינגר, -29 בספטמבר 1734

D-4: לייב בן Gumperich Wesel, August 08 1802

D-5: זיווגים קאמן, 26 במרץ, 1736

D-6: Gumperich Wesel, 16 בפברואר, 1758

D-7: הירשל בנדיקט (Eisenstadt), 22 באפריל, 1769

D-8: לואב Wesel, 02 מאי 1731

D-9: אברהם פולק (Mühlendorf), 08. בנובמבר 1832

D-10: איסק Eidlitz, 16. בנובמבר 1859

D-11: אברהם Margareten (ג'ונאס), 18. Dezember 1720

D-12: דוד פולק, 26 בפברואר, 1720

D-13: משה ליפשיץ, 25. ג'וני 1719

D-14: אהרון הירש, 04. מאי 1712

D-15: Jakob Rebitz 05 בדצמבר 1711

D-16: הירש אוסטרליץ, 29 באוגוסט 1777

D-17: LOB אוסטרליץ, 11. מאי 1737

D-18: המלכה אוסטרליץ, 04. אפריל 1743

D-19: ברוך אוסטרליץ, October 07 1811

D-20: רואה D-17

D-21: סלומון (סלמן בן LOB הלוי) אוסטרליץ, 05. מאי 1849

D-22: איליה Tachau, 18 באוקטובר, 1838

D-23: יוסף Wesel, 10 בספטמבר 1794

D-24: משה שלזינגר, 15 באפריל 1730

D-25: ישראל בן Lasl, 19 בספטמבר 1726

D-26: רוזל פולק, 23 בינואר 1723

D-27: דוד מודרני, 09 באוקטובר 1798

D-28: רוחמה סלמן אוסטרליץ, 04 בפברואר, 1724, ו -15 בנובמבר, 1724

D-29: ברוך אוסטרליץ, 14 בנובמבר 1749

D-30: ברוך שלזינגר, 19 באוקטובר, 1727

D-31: משה בעיר האורות, January 03, 1726

D-32: סיטי הינדל של אור, 11 באפריל 1706 או 07 אפריל 1709

D-33: אליעזר שפיצר, 31 במאי 1724

D-34: רואה D-35

D-35: עזריאל כהן, -25 בנובמבר 1772

D-36: סמואל הס, 08. ג'וני 1853

D-37: יעקב גלס, 23 במרץ, 1858

D-38:? פינק Gokesch, 29 בנובמבר, 1797

D-39: ג'ודית שלזינגר, 26 באפריל 1803

D-40: דינה בעיר האורות, 15 במרץ, 1720

D-41: יוסל Markbreit, -18 בספטמבר 1792

D-42: שלמה צדוק, 20 באוגוסט, 1784

D-43: Eisik לונדון, 04 ינואר 1784

D-44: יוסף סמואל Irritz, 13. אפריל 1775

Sektor E

E-1: קופל בנדיקט, 23. יולי 1790

E-2: מנדל קאמן, 08 אפריל 1840

E-3: יואכים וולף, January 06 1823

דואר 4: עזריאל (ישראל) וולף, 01. Dezember 1859

E-5: איליה שמש, November 03 1713 ו NN, לא מתוארך

E-6: יהושע רייכנפלד 08 בספטמבר 1863

E-7: גוטל ומאיר אוסטרליץ 07 בדצמבר 1781 09 בינואר 1782

E-8: סמואל מרקס ישראל שלזינגר, 27. מאי 1792

E-9: גוטל (אקדחים) שלזינגר, 05 מאי 1811

E-10: Samuel Schlesinger, 15. Mai 1835

E-11: וולף רובים-שלזינגר, 12 בינואר, 1840

E-12: מאייר Bolesławiec, 18 בינואר 1862

E-13: אברהם שפיצר, 25 בספטמבר 1873

E-14: Lemmel שפיצר, 12. אפריל 1865

E-15: בנימין וולף, ה- 15 באוגוסט 1768

E-16: אברהם Tachau, 02. אפריל 1854

E-17: אלכסנדר ישראל כהן (שולמייסטר), 02. אפריל 1779

E-18: סמואל כהן (שולמייסטר), January 05 1791

E-19: וולף בפרשבורג, 23 בנובמבר 1768

E-20: רוזה כהן, 08. אפריל 1801

E-21: משה (אקדחים) שלזינגר, 31 בינואר 1790

E-22: Reikel קובלנץ, 31 בינואר, 1758

E-23: Sarl רובי 02 ביולי 1757

E-24: מוכיח ליפמן 01 באוקטובר 1755

E-25: שלמה לוי, 15 במרץ 1754

E-26: Ash Lemmel לואי, 13 באוקטובר, 1789

E-27: מיכל לוי, 14 בנובמבר 1818

E-28: לואב Fradl Schacherls 26 בפברואר 1754 06 בפברואר 1754

E-29: בלה chaj פולק, 23 בפברואר 1772

E-30: רבקה בעיר האורות, 23 במרץ, 1759

E-31: LOB אוסטרליץ, 1719/1720

E-32: לרבקה מוכיח, 26 באוגוסט 1751

E-33: שרה ברלין, -20 בנובמבר 1734

E-34: משה סיני, 25 באוגוסט 1873

E-35: מאיר איזנשטט, June 07 1744

E-36: מאיר אפשטיין, 20 בינואר 1783

E-37: הנדל אפשטיין, 15 באוגוסט 1788

E-38: כפרי Jütel Leide, 15 באוקטובר, 1781

E-39: דרזל לואי, 24. מאי 1767

E-40: קרסל (אקדחים) שלזינגר, 11 בדצמבר 1769

E-41: Jütel קובלנץ, 27 במרץ, 1772

E-42: חוה רובים-שלזינגר, 16 באפריל, 1829

E-43: Sarl Bunzlau, 27. ג'וני 1830

במגזר F

F-1: וילהלם (וולף בן סלמאן הלוי) אוסטרליץ, 16. בנובמבר 1868

F-2: משה פישר, December 07 1833

F-3: סמואל שפיץ, December 09 1844

F-4: מרדכי ויסבאדן (Marus סיבל), 12 במרץ, 1830

F-5: רפאל הלן, 18 בפברואר 1822

F-6: דוד ברויאר, 11. אוגוסט 1840

F-7: יהודה לייב רייכנפלד 03 בפברואר 1863

F-8: סולומון Windholz, 13 בפברואר, 1864

F-9: משה סמואל אדלר, 15 באפריל 1855

F-10: אברהם אדלר, 09 במרץ 1851

F-11: ולנטין פולק, January 03 1869

F-12: אברהם שפיצר, 03 במרץ 1808

F-13: וולפגנג פולק, 07. אוגוסט 1806

F-14: לואב Preisach, 10 בספטמבר, 1803

F-15: אנסל Preisach 03 אוגוסט 1800

F-16:? איסק Tachau, 17. מאי 1803

F-17: חנה לוי, 30 באוגוסט 1805

F-18: Jached לואי, 04. אוגוסט 1788

F-19: אלקה שפיץ, 23 במרץ 1820

F-20: מריאנה (מארי) של ויסבאדן, 23 בפברואר, 1827

F-21: מיכל אהרון שפיצר, 28 במרץ 1831

F-22: סלמאן Preisach, 26 בפברואר, 1835

F-23: דוד שפיצר, 05. אפריל 1849

F-24: יהודה אופנהיים, 28 בספטמבר 1760

F-25: Jentel אופנהיים, 24 בפברואר 1744

F-26: וולף Preisach, 18 באפריל, 1759

F-27: רוזל Irritz 07 בפברואר 1790

F-28: הדסה פולק, 13. בספטמבר 1806

F-29: Catharina Janowitz, 24. Februar 1841

F-30: ורוניקה שלזינגר, 12. אפריל 1803

F-31: אליזבת פישר, 11 בנובמבר 1842

F-32: Siehe L-10

F-33: אדל Latzko, 20. Oktober 1870

F-34: פרנציסקה (Frumet) וולף, 06 ביוני 1849

F-35: חיה יפה שפיצר, 06. מאי 1730

מגזר G

G-1: יוזפא סיני, 11 ביוני 1846

G-2: לואב Eisenschitz, 17 בפברואר, 1829

G-3: נפתלי (הרצל) Wärndorfer, 24 באוגוסט 1870

G-4: ג'ואל Wärndorfer, 12. מאי 1798

G-5: משה רוסט, 19 בינואר, 1825

G-6: שלמה מלמד, 27. Dezember 1791

G-7: מייקל בול, 03. בספטמבר 1784

G-8: אסתר Harchim, 31 בינואר, 1803

G-9: NN

G-10: Frumet יין, 04 בספטמבר 1824

G-11: רוזלי Tachau, 15 בפברואר, 1833

G-12: תחנות משולמות, 06 אפריל 1804

G-13: Rechla אשת קורא Isserl בן 04 אפריל 1807

G-14: רבקה פראו יוסף בן איסרליש, 31 ביולי 1805

G-15: Chajjim פולק, 22. Oktober 1785

G-16: יהודה מאיר פולק, 21. Juli 1838

G-17: פיק יעקב, 26. מאי 1860

G-18: אברהם Wärndorfer, נובמבר 15. 1836

G-19: אהרון גולדשמידט, 11./12. פברואר 1755

G-20: מוסטל רוזנפלד, 06. מאי 1849

G-21: צירל בפרשבורג, 11. Dezember 1823

G-22: יחיאל פרסבורג (רוזנפלד), 14. מאי 1807

G-23: יעקב גולדשמידט, 10. מאי 1790

G-24: מנדל טימישוארה, 01. מאי 1795

G-25: Frumet הלברשטט, 30 ביוני, 1802

G-26: ריאל האן, August 01 1860

G-27: Kröndel פולק, 25 במרץ, 1822

G-28: NN

G-29: רחל דויטש, 18 באפריל 1862

G-30: Rechl פולק, 05. מאי 1807

G-31: מירל גולדשמידט, October 02 1786

G-32: ליב קובלנץ, 13 בפברואר, 1757

G-33: Vögele גולדשמידט, 22 לספטמבר 1787

במגזר H

H-1: חיה רופא, 14. פברואר 1720

H-2: אורבך Rösla פישהוף, 26 בינואר 1731

H-3:? מינקה הבת הירש, January 09 1709

H-4: NN

H-5: לואב חזן, 06 במרץ 1727

H-6: לואב מארק Broad, 04 ביולי 1775

H-7: רבקה Markbreit, 03. באוקטובר 1770

H-8: NN

H-9: Josef Frankfurt / Goldschmidt, 13. Februar 1769

H-10: לאה Rust, 14. Dezember 1806

H-11: ג'ואל Wärndorfer 04 בדצמבר 1763

H-12: בת Grunet Eisik, 10 ביולי, 1747

H-13: גוטל שפיצר, 24 באוקטובר 1841

H-14: לואב אוסטרליץ, 22 במרץ, 1724

H-15: פרשס Klaber, 01 באפריל 1860

H-16: NN

H-17: Sarl Wesel, 27. מאי 1799

H-18: Rechla ו Vögele שרייבר, 22 בדצמבר, 1794 19 אוגוסט, 1795

H-19: Sarl Kittsee, December 04 1806

H-20: סלמאן Wärndorfer, 15 בדצמבר, 1791

H-21: NN

H-22: Sanwel שרייבר, 24 בינואר 1771

H-23: LOB Wärndorfer, 28 בספטמבר 1836

H-24: יוסף שטיינהרט, 14 במרץ, 1866

H-25: אברהם ברוך איסק בן אברהם, 20 באפריל, 1747 ו -21 בפברואר, 1748

H-26: יצחק שטיינהרט, 28. ג'אנר 1872

H-27: אסתר אוסטרליץ, ה- 21 באוגוסט 1766

H-28: מרדכי Eidlitz, 31. מאי 1753

H-29: ברוך אוסטרליץ, 27 באוגוסט 1742

H-30: בנימין זאב בבוקר מאיר, 09. Dezember 1754

H-31: חיה שלזינגר, 18 במרץ, 1777

H-32: הינדל אוסטרליץ, 01 מאי 1767

H-33: Jentel אוסטרליץ, 14 במאי 1800

H-34: מרים, בתו של דוד, 22 במרץ 1732

H-35: Telza שפיץ, 30 באוגוסט 1725

H-36: Rechle בפרשבורג, 01. Oktober 1754

H-37: Jakob הירשל, 22. Dezember 1751

H-38: בנדיט בן שמעון Patschela Schnürmacher, August 01, 1718 ל -28 באוקטובר, 1719

H-39: לייב בן בנדיט אסטרים, 28 בינואר 1709 ו 5 ינואר 1709

H-40: שמעון טחנת כפר לביאה בת לוי, 20 באוקטובר, 1755 31 באוקטובר, 1755

H-41: Catarine Wärndorfer, 28 במאי 1849

H-42: רחל מניקלשבורג, 30. ג'אנר 1684

H-43: מאטל רוזנצוויג, 28 בינואר 1867

H-44: אסתר בת אברהם, 07 בספטמבר 1711

מגזר ב

I-1: Rechl בת יששכר, 10 במאי, 1708

I-2: רוזל בת אברהם, ינואר / פברואר 1721

I-3: Jütl בלונדון, 15 בדצמבר, 1747

I-4: Duschena אישה אליעזר, 1686 או מאוחר יותר

I-5: יום שישי קופל, 16 ביולי 1718

I-6: יששכר באר אייזנשטדט, 29 בדצמבר, 1695

I-7:? זְאֵב (בספק)

I-8: דוד בן אהרון, 19. אפריל 1689

I-9: לייב בן אליעזר באר, 22 באוקטובר 1686

I-10: משה שמשון, 14 בדצמבר 1691

I-11: צירל כהן, 30 במרץ 1708

I-12: מלכת אישה מוסטל, 16 באוגוסט, 1691

I-13: יעקב פולק, 26. בנובמבר 1685

I-14: Jütl Protivin, 10 בינואר 1726

I-15: אברהם Eidlitz, 04. בספטמבר 1876

I-16: גוטל Eidlitz, 21 באפריל, 1797

I-17: לאה פולק, 19. פברואר 1821

I-18: צירל Mühlendorf, 15. מאי 1753

I-19: כפר טחנת רוזל, 16 ביוני 1804

I-20: שרים, בתו של משה, 29 בינואר 1749

I-21: Jesaja בן אליעזר, 19. Dezember 1707

I-22: NN, 30 באוקטובר, 1704

המגזר J

J-1: משה איליה גלס, 03. מאי 1865

J-2: המלכה אוסטרליץ, 30 באוקטובר, 1719

J-3: NN

J-4: צירל קאמן, 27 ביוני, 1692

J-5: קוטנה גבריאל, 17 ביוני 1874

J-6: יונת הבאר בונדי, 22 ביולי 1826

J-7: רבקה אוסטרליץ, 28 באוקטובר, 1730

J-8: LOB אוסטרליץ, 06. בספטמבר 1699

J-9: צבי הירש ויעקב אוסטרליץ, 01 באפריל, 1686 17 באוקטובר, 1686

J-10: לביאה אוסטרליץ, 20. פברואר 1695

J-11: מלכה גלס 21 ביוני 1868

J-12: Rechle ליפשיץ, 01 בינואר 1694

J-13: Eisik Jeruschalmi, 13. אפריל 1727

J-14: אהרון גולדשמידט, 25. Oktober 1687

J-15: Breindl בת אליעזר / Grunet הבת Petachia, 31 ביולי, 1679/24 בספטמבר 1684

J-16: רוזל בעיר האורות, 22 בפברואר, 1720

J-17: אליעזר בן יהודה, 08. Dezember 1683

J-18: אברהם אוסטרליץ, 02. בנובמבר 1680

J-19: Sprinzel אדלר, 11 במרץ, 1869

J-20: Hirz קאמן, 03 ביולי 1679

J-21: Hirzel כהן, 02. מאי 1789

J-22: גוטל ליפשיץ (הבת Hirz קיימן), 01 בנובמבר 1685

J-23: גוטל ליפשיץ, 10 באוקטובר 1750

J-24: סלמאן פפנהיים, ה- 21 באוגוסט 1790

J-25: מרים אלזס, 15 במאי, 1819

J-26: יששכר בנדיקט (Eisenstadt), October 06 1781

J-27: ריאל אדלר, 25 בדצמבר 1860

J-28: רוחות Schöndel, 28 בפברואר, 1827

J-29: שבע ברויאר (מטרסדורף), 28 במרץ, 1804

J-30: יצחק ברויאר, February 07 1869

J-31: יעקב נויפלד (Perlhefter), 12 במרץ, 1806

J-32: משה Markbreiter, 30. ביולי 1812

J-33: קלע רייטלינגר, 31 במרץ, 1814

J-34: הנדל גלוגאו, 15. מאי 1819

J-35: יעקב סמואל גרמנית, 09 ביוני 1859

J-36: נתתי אור כוכב, 13 באוקטובר 1857

J-37: אהרון דויטש, 30 באוגוסט 1862

J-38: כפר טחנת מאיר, 28 בדצמבר, 1790

J-39: משה Pinczow, 16. März 1804

J-40: מייקל נויפלד (Perlhefter), 22 בדצמבר, 1798

J-41: Pessel Markbreiter 05 בדצמבר 1806

J-42: יוסל Markbreiter, 30 בינואר, 1811

J-43: NN

J-44: מרל Eidlitz, 08. אוגוסט 1846

המגזר K

K-1: איסק אוסטרליץ, 24 במרץ, 1706

K-2: פיליפ וולף, 09. אפריל 1778

K-3: גולדה בפרשבורג, 27. פברואר 1794

K-4:? בלה אוסטרליץ, בלי האגודל

K-5: רייזל וולף (כהן), 23 בדצמבר, 1779

K-6: Jüdl באר פולק, 13. ג'וני 1781

K-7: תרזה פולק, -29 בספטמבר 1798

K-8: Libela שלזינגר, 11 בספטמבר 1803

K-9: וולף Schepchowitz, 10 באוקטובר, 1748

K-10: לואב Niederwerrn, 10 במאי, 1747

K-11: באר Jüdl, 29. Oktober 1748

K-12: Zimmla כהן, 12. אפריל 1761

K-13: יהודה ליב חסן, 26. Oktober 1695

K-14: סולומון Harchim, 17 בינואר 1771

K-15: שמחה מניקלשבורג, 07. März 1698

K-16: מנדל לואב, December 06 1708

K-17: Hendl LOB, 06. Juli 1723

K-18: מנדל Niederwerrn, 30 ביולי, 1749

K-19: המלכה ברנו, 30 באוגוסט 1727

K-20: בלה קאמן, October 02 1757

K-21: פינק קאמן, 20 בדצמבר, 1727

K-22: רוחמה Wesel, 19 בינואר, 1769

K-23: סלמאן Neumegen, 07. מאי 1746

K-24: סלמון מאייר, -19 בנובמבר 1747

K-25: אהרון Figdor, 19 באוגוסט 1869

K-26: יהודה בן סימון, 01 במרץ 1744

K-27: אליעזר Mattesdorf, 01. ג'וני 1737

K-28: Breindl ..., 07. אפריל 1748?

K-29: ליפמן בן זאב, 06 מאי 1797

K-30: רבקה, אשתו של ליפמן, 25 בפברואר, 1801

K-31: לרבקה פולק, 16 באוקטובר, 1802

K-32: רוזל רובים, 24 באוגוסט 1831

K-33: גוטל אוסטרליץ, 13. מאי 1736

K-34: מנדל מנדל, 16 בנובמבר, 1871

K-35:? אנטוני הס, 08. אפריל 1848

K-36: בלה חיה הס, 28. מאי 1827

K-37: רוזל וולף, 09. בספטמבר 1853

K-38: הינדל הס, 23 באוקטובר 1857

K-39: פריידל Kralitz 02 בפברואר 1789

K-40: מרדכי רוחות 01 בפברואר 1827

מגזר L

L-1: Salda Preisach, 10 במרץ, 1798

L-2: פרידל שפיצר, 18 בינואר 1764

L-3: איסק שפיצר, 12. בספטמבר 1754

L-4: מלכה שפיצר, January 06 1737

L-5: Telza Preisach 06 בפברואר 1735

L-6: 13 בספטמבר בנימין וולף Preisach 1765

L-7: Vögele Preisach ו בנדיט Preisach 11 אפריל 1736 ו 01 בינואר 1737

L-8: חנה וולף, 01. ג'וני 1872

L-9: Siehe L-10

L-10: רוזל שלזינגר, 16 במרס, 1851

L-11: Siehe L-3

L-12: הינדל רכניץ, 26 בדצמבר, 1812

L-13: צירל Tauchau 03 בדצמבר 1831

L-14: אסתר טכאו, 27 באוקטובר 1815

L-15:רבקה בונדי, 17 בינואר 1815

L-16:בלה שיק, 31. אף פעם לא 1803

L-17:אהרון סוסט, 3 ביוני 1782

L-18:באר הלוי, ללא תאריך

L-19:טולזה אוסטרליץ, 15. יוני 1730

L-20:אסתר פירט, 22 בפברואר 1840

L-21:פראדל מרקברייט, 25 באוקטובר 1732

L-22:תובך פריסאך, 23 במארס 1809

L-23:מאיר פולק (כפר מיל), 04 במאי 1870

L-24:גבריאל גוקש, 8 בדצמבר 1834

L-25:אדל ורטהיימר, 9 בנובמבר 1757

L-26:שרל אוסטרליץ, 17 בפברואר 1769

L-27:דינה סוסט, 5 ביולי 1753

L-28:Mirjam Benedikt, 6 בספטמבר 1785

L-29:Resel Wesel, 20 ביוני, 1760

L-30:Chaja Wesel, 16 במרץ 1776

L-31:Mirjam Wesel, 30 באפריל 1779

L-32: siehe L-18

L-33:משה ורטהיימר, 18 ביולי 1713

L-34:לאה פאלק, 14 באפריל 1718

L-35: siehe L-10

L-36:מלכה בונדי, 28 במרץ 1727

L-37:אסתר ליכטנשטט, 9 בינואר 1722

L-38:חיה שרה שפיצר, 16 באוגוסט 1848

L-39:תרזה (רוזל אשתו וולף הלוי) אוסטרליץ, 09. ינואר 1856

L-40:מרים פולק, 02 במאי 1858

L-41:רחלי פולק, 07. אוגוסט 1859

L-42 :?יום טוב אהרון פרייסך, 7 בספטמבר 1773

L-43:Jütel Pollak, 28. ספטמבר 1832

L-44:סארל ויילר, 03. יולי 1837

מגזר M

M-1:לביאה שלזינגר (גונס), 16 בדצמבר 1766

M-2:מירל פולק, 8 ביולי 1873

M-3:שרל אייזנשץ, 7 ביולי 1862

M-4:סארל רייכנפלד, 19 במאי 1840

M-5:רוחמה בומיכל, 6 במאי 1818

M-6:Schöndel אוסטרליץ, 19 באפריל 1827

M-7:?פרומט הס, 04 במאי 1863

M-8:הינדל קובלנץ, 16 בינואר 1786

M-9:רבקה בונזלאו, 26. ספטמבר 1865

M-10:רחלי שפיצר, 23. יולי 1838

M-11:Schöndel שפיצר, 12 באוקטובר 1840

M-12: חני פולק, 15 בינואר 1847

M-13: יעקב פולק, 09. ביוני 1849

M-14: Gella אנגלי, 05 אפריל 1853

M-15: קש יעקב, 21 בנובמבר, 1856

M-16: יוסף שניידר, October 07 1863

M-17: רואה M-16

M-18: באבט שניידר, November 09 1861

M-19: Benetto לואי, 26. Juli 1836

M-20: רוזל לואי, 02. מאי 1858

M-21: Sarl שלזינגר, 23 ביוני 1860

M-22: Süßel Fuerth, 22 ביולי, 1817

M-23: רייזל פירת, 09 בספטמבר 1832

M-24: שהופרד משאר Kittsee (Figdor) - 13 בנובמבר 1847

M-25: האקר לאה, 24. Dezember 1857

M-26: אלאונורה פולק, 13 במרץ, 1869

M-27: מנזל (-Pösing) רוזל, 20 באוקטובר, 1727

M-28: קש רוזל, 01 ביוני 1866

M-29: אהרון לזרוס, 07. Dezember 1719

M-30: וולף LOB, 05. פברואר 1792

M-31: משה Benetto לואי, 10 בספטמבר 1871

M-32: איסק מאז 03 באוקטובר 1873

M-33: איסק חסן, מרץ 1800

M-34: מיכאל LOB רוזנצוויג, 17 בספטמבר 1855

M-35: יוזפא ארליך (מניקלשבורג), 19. אפריל 1819

M-36: Pessel ארליך (Mikulov), 26 ביולי, 1830

M-37: וולף ארליך, 21 בינואר 1841

M-38: צירל כהן (Schoolmaster), 22 בינואר 1754

M-39: יעקב לוי, 15. Juli 1873

המגזר N

N-1: רפאל שפיצר, ה- 21 באוגוסט 1791

N-2: משה Chajjat ​​(שניידר), 16 באוקטובר, 1791

N-3: רחל Chajjat ​​(שניידר), 19. אפריל 1827

N-4: חנה קורנפיין, 08. בספטמבר 1863

N-5: יהושע Boskowitz 07 באוקטובר 1847

N-6: NN

N-7:? רוזל קאמן, לא מתוארך

N-8: יצחק Prodesdorf, 26. ג'אנר 1803

N-9: Sarl בת הצבי, 04 ינואר 1766

N-10: NN

N-11: יוסף ויילר, 12 ביוני 1765

N-12: אמלי נויפלד, 15 ביוני 1846

N-13: הנדל הבת עקיבא, 15 ביוני, 1758

N-14: אהרון גולדשטיין, 27. פברואר 1874

N-15: NN

N-16: אהרון ו Klärel נויפלד, 17 בפברואר, 1765 כדי 03 בדצמבר 1768

N-17: מרים נויפלד, 01 באפריל 1747

N-18: ישראל הירש נויפלד, 04 במרץ 1790

N-19: NN

N-20: הלל בן ברל, 20 בספטמבר 1757

N-21: Gnendel רייכנאו, 18 בינואר, 1758

N-22: Jakobsweiler 02 בפברואר 1759

N-23: Sarl Kerpel (Chajjat ​​/ שניידר), 06 במרץ 1835

N-24: מרים Chajjat ​​(שניידר), 01 במרץ 1758

N-25: פנחס פולק Chwolisch פולק, January 05 1754 ו -31 בדצמבר 1756

N-26: יעקב פינקוס, 04. Oktober 1830

N-27: NN

N-28: ברכת נסיך, 02 בספטמבר 1866

N-29: רואה N-28

N-30: Pessel בת הירש, 06 אפריל 1751

N-31: Jütl Gschies, נובמבר 15. 1756

N-32:? אברהם וכטר, 22 במרץ 1808

N-33: בריינדל מן Schaffa 09 מאי 1753

N-34: ואני Löber Simla סלומון, 05. בנובמבר 1751

N-35: Schöndel רוזנברג, 13 בספטמבר 1855

N-36: חנה Leb, 14 בינואר 1824

N-37: Kröndel וכטר, December 08 1840

N-38: Schöndel Dwedeles, 17 ביולי, 1774

N-39:? גיזת הזהב אייבשיץ, לא מתוארך

N-40: שרברבים Pessel, January 02 1859

Sektor O

O-1: Schemaja LOB בן שלמה, 27. ג'אנר 1745

O-2: משה בן שלם, 08. Dezember 1744

O-3: הדסה, Tochter יעקב הלוי, 16 ביולי 1779

O-4: פנחס בן אברהם, 03. אפריל 1781

O-5: ג'ואל Wärndorfer, 04. אפריל 1833

O-6: פיליפ רוזנברגר, 14 בינואר 1872

O-7: Fradel שניידר, 23 בדצמבר 1861

O-8: מרים נויפלד, OD

O-9: Elkele Mannersdorf, 26. בספטמבר 1755

O-10: יוסף וכטר, 23 במרץ 1776

O-11: Ash Neumegen, 15 בינואר, 1758

O-12: שרה רייכנאו, January 09 1769

O-13: Jentel גולדשמידט, 02. אוגוסט 1787

O-14: Sarl גולדשמידט, 14 באפריל 1799

O-15: ישעיהו גולדשמיד, January 08 1801

O-16: רוזל אדלר, January 08 1808

O-17: ... בן איסק כהן, 29 במרץ, 1745

O-18: יוסל מארק Broad, 01 ינואר, 1860

O-19: Zipperl נויפלד, 02 במרץ 1752

O-20: משה בן ידידיה (גוטליב) 02 אפריל 1777

O-21: Pessel נויפלד, 14 באפריל 1750

O-22: אברהם וכטר, 14 ביוני 1748

O-23: Pessel Leb (Kittsee), 25 בספטמבר 1837

O-24: NN

O-25: NN

O-26: כפר טחנת רוזל, 30 בספטמבר 1731

O-27: Vögele אישה Isserl, 25 בפברואר, 1736

O-28: עד נויפלד, 31. Oktober 1781

O-29: רוזל בת דוד 07 באפריל 1733

O-30: לביאת שפיץ, 29 במרץ 1774

O-31: NN

O-32: Chajim קופל, 20 באפריל 1859

O-33: ליפמן אוסטרליץ, 15 ביוני, 1867

המגזר P

P-1: סמואל פולק, 22 לספטמבר 1776

P-2: נתן פולק, 13. Oktober 1763

P-3: Zartel בת אברהם צבי, 14 באפריל, 1782

P-4: הירש פרידמן, 04. בנובמבר 1844

P-5: Vögele ברויאר, 23 בספטמבר 1861

P-6: מוריץ לבן, October 02 1846

P-7: Natel Lackenbach, 16 בינואר, 1790

P-8:? חנה בונדי, 04 במרץ 1857

P-9: אברהם Eidlitz, 16. מאי 1868

P-10:? רפאל פולק (Mühledorf), 10 באוקטובר, 1749

P-11: שלום ברויאר, 08 במרץ 1855

P-12: יוסף קאפובר, 07 בספטמבר 1820

P-13: לביאה קאפובר, 18 באוגוסט 1854

P-14: Fradel Lackenbach, 08. אוגוסט 1805

P-15: רבקה רוזנברגר, 21 באוגוסט 1858

P-16: Vögele מאייר, 28 במרץ 1841

P-17: Rachl הס, 27 בדצמבר 1846

P-18: בלה וינה, 25 באוקטובר, 1701

P-19: פריידל לואי (לוי), 17 בספטמבר 1757

P-20: יוהנה Mitzker 05 בספטמבר 1874

P-21: שמואל בן משה, 13. פברואר 1710

P-22: יצחק קאמן, 09. פברואר 1709

P-23: דוד Mitzger 04 בדצמבר 1867

P-24: שהופרד משאר גבריאל, 02. באוקטובר 1826

P-25: Vögele נויפלד, 23 באוקטובר, 1816

P-26: הנדל נויפלד, 06 אפריל 1828

P-27: שמעון נויפלד, 16. פברואר 1830

P-28: אדלהייד Machlup, -19 בנובמבר 1863

P-29: קתרינה Machlup, 07. בספטמבר 1849

P-30: דוד Machlup, 15. ג'וני 1831

P-31: ליאופולד Ranschburg, 26. Dezember 1817

P-32: הרמן Machlup, 13 בדצמבר, 1866

P-33: באר Jentel, 03. ג'אנר 1739

P-34: גוטל Ranschburg, 31 באוגוסט 1809

P-35: חנה ליווא, 20 בדצמבר 1861

P-36: רואה P-49

P-37: יוליאנה Machlup, 15 במרץ, 1838

P-38: Salde Klaber, 13. בספטמבר 1843

P-39: מאטל גבריאל, 25 באוגוסט 1841

P-40: Paierl גבריאל, 23 באפריל 1860

P-41: Sarl מטרסדורף, 05. אפריל 1825

P-42: יונת Klaber, 18 בפברואר, 1780

P-43: לבן מיכל, 31 ביולי 1834

P-44: NN

P-45: Zwonke ו פייבל Chajjat, 17 במרץ, 1730 ו -13 אפריל, 1742

P-46: קתרינה Machlup, 29. מאי 1842

P-47: יצחק ברנדייס, 06. באוקטובר 1728

P-48: רוזל בת פייטל 05 בדצמבר 1760

P-49: צירל Klaber, 30. אפריל 1832

P-50: רוזל בת אליעזר, August 08 1727

P-51: בת Sarl Isserl 04 בנובמבר 1724

P-52: הנדל Frumet Windholz, 18 ביוני ו 01 ביולי 1853

P-53:? Esterl וכטר, 30 באוקטובר, 1771

P-54: גוטל בת סולומון, 02 מאי 1721

Sektor Q

Q-1: ישראל Lackenbach, 23. Oktober 1799

Q-2: אליעזר כהן, 01 במרץ 1794

Q-3:? Getzel Hess, 15./18. März 1869

Q-4: Joel Götz, 03. September 1784

Q-5: Hendel Lackenbach, 08. Februar 1795

Q-6: Jütel Frau Joel Halevi, 25. August 1793

Q-7: Salman Reitlinger, 11. August 1840

Q-8: Rosine / Rosalia / Regina Reitlinger, 05. Mai 1849

Q-9: Rösel Spitz, 23. Mai 1764

Q-10: Leser ben Isachar Beer, 20. Oktober 1771

Q-11: Sara, 11. Jänner 1768

Q-12: Moses ben Meir, 19. Dezember 1736

Q-13: Pinchas Selig Eidlitz, 18. Februar 1857

Q-14: Lazar Lazarus, 27. August 1847

Q-15: Baruch Eidlitz, 12. April 1854

Q-16: Lane Klaber, 02. April 1860

Q-17: Ignatz Hirschenhauser, 08. Mai 1873

Q-18: Bella Tochter Josef, 22. November 1719

Q-19: Rösel Spitz, 27. März 1730

Q-20: Gütel Tochter Eisik, 30. November 1719

Q-21: Vögele Flaschner, 09. April 1858

Q-22: Abner Chasan, 05. April 1697

Q-23: Vögela Krakauer, 07. Dezember 1703

Q-24: Kela Winden, 19. Februar 1860

Q-25: Rösel Pollak, 15. Dezember 1846

Q-26: Chaila und Chana Popper, 23. Mai 1849 und 29. Mai 1849

Q-27: Line Mitzger, 12. Oktober 1865

Q-28: Chaidel Singer, 13. Oktober 1868

Q-29: Pessel Schik, 22. Jänner 1698

Q-30: Pessel Steinhardt, 28. April 1870

Q-31: Ester Bernhart, 07. März 1856

Q-32: Mirjam Benedikt, 17. August 1830

Q-33: Rosa Kamen, 30. Oktober 1820

Q-34: Lea Machlup, 19. April 1792

Q-35: Gütel Rosenberg (Lackenbach), 09. Mai 1854

Sektor R

R-1: Marcus Eidlitz, 16. Jänner 1847

R-2: Fradel Eidlitz, 23. September 1850

R-3: Zimela Bondi, 14. Juni 1839

R-4: Sarl Geiring, 24. Juli 1835

R-5: Ester Pollak, 04. Oktober 1839

R-6: Jütel Klaber, 04. März 1835

R-7: ? Mirl Duschak, 01. Dezember 1831

R-8: Sara Pollak, 03. September 1864

R-9: Sarl Gabriel, 09. November 1834

R-10: Reikel Bock, 26. Oktober 1841

R-11: Jesaia Winden, 02. Februar 1871

R-12: ? Hindel Winden, 24. Juli 1869

R-13: Nucha Chaja Tochter Mandl, 20. November 1754

R-14: Elieser Machlup, 25. Juni 1873

R-15: Rösel Winternitz (Jemnitz), 23. November 1797

R-16: Sarl Löb (Lackenbach), 16. Oktober 1799

R-17: Beer Löb (Lackenbach), 09. Jänner 1866

R-18: Elieser Karo, 23. Juli 1811

R-19: Uri Pressburg, 26. Juni 1765

R-20: Salman Lackenbach, 20. Jänner 1857

R-21: Pinkas Löb (Lackenbach), 06. November 1840

R-22: Theresia Löb (Lackenbach), 22. Oktober 1838

R-23: Jakob Wesel, 07. Mai 1776

R-24: Jente London, 18. Juni 1781

R-25: Jehuda Rechnitz und Libela Wesel, 23. März 1772 und 05. Juli 1772

R-26: Michael Elia Wesel, 26. August 1795

R-27: Rösche Lengsfeld, 04. September 1783

R-28: Jehuda Halberstadt, 16. Dezember 1766

R-29: Mamila Frau Leser ben Wolf, 16. August 1788

R-30: Fradel Lackenbach, 02. Oktober 1792

R-31: Lea Cohen, 16. Jänner 1797

R-32: Chajjim Cohen, 28. April 1806

R-33: Libele Machlup, 13. März 1852

R-34: Asriel Machlup, 09. März 1827

R-35: Freidel Chajjat (Schneider), 10. November 1757

R-36: Ahron ben Lipman, 16. Mai 1821

R-37: Ester Schlesinger, 02. März 1836

R-38: Sprinzel Nikolsburg, 24. Juli 1814

R-39: Malka Spitzer, 07. April 1838

R-40: Rebekka Bondi, 10. Dezember 1823

R-41: Theresia Bondi, 18. April 1842

R-42: Hindel Emmerich, 22. Dezember 1822

R-43: Rechli Pick, 10. August 1859

R-44: Reizel Benedikt (Kamen), 12. April 1816

R-45: Rebekka Frau Löb (?) und Chaila Fr …, 20. Juni 1742 / ohne Datum

R-46: Bräunche Schulhof, 30. Jänner 1759

R-47: Lea London, 29. September 1757

R-48: Isak Brilin-Mannheim, 22. März 1758

R-49: Pinchas Eibschitz, 01. Oktober 1756

R-50: Rösche Machlup, 16. April 1832

R-51: Elieser Geiring, 04. November 1813

R-52: Bella Chaja Austerlitz, 06. Mai 1797

R-53: Hirschel Austerlitz, 12. Mai 1866

R-54: Bella Bernhardt, 26. Dezember 1864

Sektor S

S-1: Zilli Benedikt, 12. Mai 1872

S-2: Tekel Chasan, 08. Februar 1767

S-3: Simson ben Joel aus Meseritsch, 31. Mai 1756

S-4: Bella Schamasch, 07. Jänner 1772

S-5: Elchanan Gernroth, 19. Juli 1785

S-6: Libele Pollak, 11. Oktober 1788

S-7: Reikel (Güns) Schlesinger, 03. November 1788

S-8: Theresia Schlesinger, 16. März 1844

S-9: Blümele Joacham, 08. März 1852

S-10: Salomo Spitzer, 25. September 1847

S-11: Rösel Gernroth, 16. Dezember 1773

S-12: Moses Chasan, 13. Juni 1756

S-13: ? Wolf Abeles, 13. Februar 1849

S-14: Chana Cohen, 02. Februar 1758

S-15: Judith Winternitz, 20. August 1820

S-16: Josua Motlei, 09. September 1868

S-17: Samuel Halevi, 24. Dezember 1754

S-18: Mordechai (Güns-) Schlesinger, 26. April 1772

S-19: Rebekka Cohen, 01. Mai 1772

S-20: Taube Pollak, 19. April 1830

S-21: David Pollak, 08. März 1755

S-22: Moses Hirsch, 19. Juni 1811

S-23: Schöndel Hirsch, 04. Dezember 1812

S-24: Chaja Machlup, 25. Oktober 1838

S-25: Chaja Sara Mottlein (Motlay), 15. September 1861

S-26: Jütl Geiring, 27. August 1740

S-27: siehe S-26

S-28: Jentel Geiringer (Stampe), 18. September 1817

S-29: Rela Janowitz, 02. April 1822

S-30: Lea Janowitz, 05. November 1843

S-31: Abraham Kittsee, 25. Jänner 1823

Sektor T

T-1: Monisch ben Mordechai, 27. Jänner 1737

T-2: Jentl Tochter Elieser, 28. November 1729

T-3: Frumet Frau Elieser, 19. Mai 1749

T-4: Mirjam Neufeld, 30. November 1773

T-5: ? Mirjam Tochter Jakob, 07. März 1749

T-6: siehe T-7

T-7: Mirjam Wärndorf, 11. April 1855

T-8: Hirsch ben Jakob, 07. Februar 1735

T-9: Debora Mislib, 12. Dezember 1732

T-10: Gütel Tochter Salman, 11. Oktober 1734

T-11: NN

T-12: ? Moses Spitz, 1736/37

T-13: Rachel Leb, 16. Jänner 1842

T-14: Salomo Leb, 07. Februar 1853

T-15: Jütel Cohen, 06. Oktober 1765

T-16: Mirjam Spitzer, 03. Oktober 1862

T-17: Daiche Wärndorfer, 03. Juni 1771

T-18: Malka Frau Abraham, 23. Jänner 1855

T-19: Hindel Schneider, 21. Mai 1819

T-20: Treindel Leb, 11. April 1826

T-21: Rechla Wärndorfer, 01. Dezember 1810

T-22: NN

Sektor U

U-1: Jecheskel ben Ascher, 30. Oktober 1726

U-2: Bella Tochter Ascher, Frau Wolf, 20. September 1726

U-3: Tirza Tochter Abraham, 21. November 1727

U-4: Vögele Mayer, 05. Jänner 1870

U-5: Bella Chaja Hahn, 07. Juni 1855

U-6: Leser Hahn, 31. Mai 1849

U-7: Feile Klaber, 24. Oktober 1831

U-8: Zvi Austerlitz, 20. Mai 1843

U-9: Sarl Cohn, 31. März 1841

U-10: Debora Austerlitz, 24. Februar 1841

U-11: ? Breindl Frau Moses, 02. Dezember 1747

U-12: ? Berl Mattersdorf, 03. November 1744

U-13: Marcus Cohn, 21. März 1833

U-14: Rösel Schnürmacher, 04. Februar 1730

U-15: Moses ben Löb aus Kadelburg, 20. Oktober 1736

U-16: N. N., 1831-1832

U-17: ? Benedikt Löb, 31. Jänner 1847

U-18: Hindel Spitzer, 07. Juli 1864

U-19: Ester Schnürmacher, 25. November 1837

U-20: Gütel Boskowitz, 05. August 1835

U-21: Rosa Lackenbach, 24. August 1832

U-22: Hindel Ehrlich, 02. April 1824

U-23: Josef Leb (Kittsee), 03. Juli 1824

U-24: Salomo Nikolsburg, 04. Mai 1818

U-25: Hadas Tiger, 14. Mai 1849

U-26: Rebekka Rothschild, 22. August 1874

U-27: Ahron Leb, 19. April 1868

U-28: Ester Berger, 24. November 1872

U-29: ? Vögele Breuer, 12. November 1868

U-30: Abraham Leb (Kittsee), 26. Juli 1864

U-31: Schöndel Tiger, 28. Februar 1840

U-32: Maschi Hess, 23. Mai 1862

U-33: Moses Tiger (Schaffa), 15. November 1834

U-34: Elieser Ehrlich, 26. Februar 1860

U-35: Mirl Schaffa, 25. Februar 1833

U-36: Todros Schneider, 24. März 1844

U-37: Ella Tachau, 03. November 1857

U-38: Rachel Hirschler, 01. Oktober 1832

U-39: Sanwel Halberstadt, 21. April 1865

Sektor V

V-1: Rösel Schreiber, 17. Mai 1809

V-2: Vögele Halevi, 30. Jänner 1744

V-3: Leser ben Meschulam, 22. Februar 1827

V-4: Judith Mattersdorf, 27. Jänner 1765

V-5: Josef ben Isserl, 02. April 1832

V-6: Chana Frau Isserl, 06. September 1781

V-7: Sender (Alexander) Lazarus, 04. November 1785

V-8: Chana Sender, 29. November 1785

V-9: Tolza Rosenberg, 12. Juni 1786

V-10: Malka Fleischer, 09. Mai 1849

V-11: Abraham Liberer, 18. März 1822

V-12: Lemmel Rosenberg, 13. Juli 1808

V-13: Chaidel Oblat, 01. März 1852

V-14: Zirl Winden, 11. Februar 1849

V-15: Vögele Winden, 08. Mai 1818

V-16: Chaidel Bernhardt, 30. Mai 1804

V-17: Isserl ben Leser, 04. Oktober 1807

V-18: Löb ben Isserl, 01. November 1787

V-19: Rachel Isserls, 21. August 1788

V-20: Chaidel Schaffa, 07. November 1804

V-21: Chana Reichenfeld, 27. Mai 1825

V-22: Debora Boskowitz, 21. April 1818

V-23: NN

V-24: Rachel Liberer, 14. November 1811

V-25: Chajjim Bernhardt, 17. März 1873

V-26: Chajjim Isserls, 05. Jänner 1821

V-27: Hendel Pollak, 17. März 1836

V-28: ? Zirl Steinhart, 19. Dezember 1844

V-29: ? Chana Eisenschitz, 08. Juni 1826

V-30: Nucha Schneider, 01. Februar 1823

V-31: Adel Bernhart, 19. April 1811

V-32: Pessel Neufeld, 22. Dezember 1779

V-33: Jachedl Piesling, 28. September 1826

V-34: Rebekka Frau Tebel, 27. Oktober 1829

Sektor W

W-1: Selda Austerlitz, 24. April 1721

W-2: Amalie Bernhard, 15. September 1847

W-3: Salman ben Jakob, 05. September 1720

W-4: Löb Bernhart, 25. April 1816

W-5: Moses Bernhart, 10. April 1819

W-6: Mayer Bernhardt, 09. Dezember 1858

W-7: Wolf Bernhardt, 06. April 1825

W-8: Malka Gschies, 14. Dezember 1780

W-9: Chana Halberstadt, 30. September 1808

W-10: siehe X-22

W-11: Matthias Fürst, 02. Mai 1836

W-12: Meir Neufeld (Gschies) Meir, 19. April 1782

W-13: Gabriel Mayer (Neufeld), 18. September 1825

W-14: Samuel Fürst, 31. Juli 1830

W-15: Libele Fürst, 07. September 1831

W-16: Ahron Fürst, 13. Oktober 1856

W-17: Chaja Sara Melamed, 15. September 1793

W-18: Eisik Isserls, 09. Dezember 1829

W-19: Sprinze Frau Samuel, 17. August 1807

W-20: Rebekka Kamen, 31. August 1809

W-21: Ascher ben Mordechai, 16. Juli 1789

W-22: Moses Koch, 03. Jänner 1783

W-23: Isak Sender, 24. Dezember 1833

W-24: Simeon ben Fleischl und Jentel Tochter Meir Gschies, 15. September 1798 und 09. Oktober 1811

W-25: Abram Neufeld, 12. März 1788

W-26: Rebekka Neufeld, 07. Dezember 1833

W-27: Rösel Neufeld, 23. Jänner 1793

W-28: Salman Lackenbach, 20. Mai 1797

W-29: Nanetti Ungar, 15. Oktober 1834

W-30: Löb Rosenburg, 02. Jänner 1749

W-31: Jached Austerlitz, 28. Oktober 1874

W-32: Frumet Rosenfeld, 19. Jänner 1850

W-33: Bella Austerlitz, 29. März 1860

W-34: Mordechai Singer, 21. Dezember 1833

W-35: Zipperl Austerlitz, 18. August 1820

W-36: Zartel Hess, 16. Jänner 1847

W-37: Gütel Tachau, 01. März 1873

W-38: Ester Kelin, 28. Oktober 1814

W-39: Nucha Stieber, 26. April 1852

W-40: Rösel Mayer, 02. Jänner 1859

W-41: Minka Lackenbach, 13. März 1845

W-42: Hannele Rust, 20. Dezember 1813

W-43: Rechli Singer, 08. Dezember 1832

W-44: Jesaia Cohen, 19. Mai 1855

W-45: Rachel Schreiber, 16. September 1831

W-46: siehe ב-R12

W-47: Esterl Tochter Josel, 02. Juli 1762

W-48: Sarl Schreiber, 31. März 1860

W-49: Rechli Adler, 28. April 1820

W-50: Jutta Reitlinger, 25. Dezember 1774

W-51: Josel Kittsee, 21. Mai 1864

W-52: Chaja Sara Spitzer, 13. Februar 1871

W-53: Abraham Schaffa (Spitzer), 09. September 1873

W-54: Meir Wolf, 29. Oktober 1785

W-55: Rösel Wolf, 23. Oktober 1785

W-56: Karl Österreicher, 03. September 1834

W-57: Reli Deutsch, 09. Dezember 1853

Sektor X

X-1: Anschel Schlesinger, 05. Mai 1749

X-2: Samuel Leidesdorfer, 06. Februar 1749

X-3: Breindl Schreiber, 21. Juli 1750

X-4: Chaila Wiener, 17. August 1754

X-5: Rebekka Janowitz, 08. Juni 1826

X-6: Zartel Weiler, 11. Februar 1831

X-7: Isak Horowitz (Berlin), 03. März 1749

X-8: Isaschar Beer, 23. Mai 1749

X-9: siehe X-8

X-10: Jakob ben Abraham, 21. Oktober 1750

X-11: Abraham Sellegh (Selig), 07. April 1751

X-12: Meir Günzburg, 21. Dezember 1789

X-13: Naftali Hirsch Pollak, 08. September 1751

X-14: Christine Austerlitz, 20. Juni 1840

X-15: siehe X-10

X-16: Breindel Pollak, 22. September 1850

X-17: Ester Austerlitz, 20. April 1730

X-18: Eisik Löb ben Isaschar Beer, 07. Jänner 1754

X-19: Moses Pollak, 29. April 1830

X-20: Gütel Lichtenstern, 31. Juli 1840

X-21: Kröndel Benedikt, 25. April 1776

X-22: Gütel Austerlitz, 22. Juli 1859

X-23: Salomon Flaschner, 03. April 1852

X-24: Rösel Modern, 29. Juli 1811

X-25: Ahron Adler, 02. Juli 1864

X-26: Rachel Pollak, 02. Mai 1869

X-27: Gerson Ketzel, 07. Februar 1832

X-28: NN

X-29: Uriel Pollak (Mühlendorf), 04. März 1813

X-30: Löb ben Meir, 17. Februar 1812

X-31: Mordechai Pollak (Mühlendorf), 08. Jänner 1819

X-32: Israel Cohen (Schulmeister), 24. Februar 1750

X-33: Isak Pollak (Mühlendorf), 05. August 1872

X-34: Salman Brüll (Brilin) und Meschulam Süssel Austerlitz, 07. Mai 1747 und 15. Mai 1747

X-35: Benes Con (Kohn), 18. Dezember 1746

X-36: Hirsch Dresnitz, 31. Juli 1744

X-37: Rachel Dresnitz, 15. August 1737

X-38: Salman Koblenz, 11. November 1734

X-39: Ester Schlesinger, 12. Jänner 1745

X-40: Hirsch Neumegen, 1733-1734

X-41: Rachel Neufeld, 09. August 1800

X-42: Lea Kohn, 12. Dezember 1873

X-43: Tolza Frau Isak Löb, 01. Februar 1789

X-44: NN

X-45: Gella Tochter David aus Temesvár, 29. Oktober 1764

X-46: Isak Spitz (Halevi), 01. November 1766

X-47: Benjamin Jemnitz, 09. April 1823

X-48: Moses Winternitz, 22. Oktober 1832

X-49: Samuel Oppenheim, 21. November 1739

X-50: Kressel Winternitz, 12. März 1852

X-51: Sarl Mannheim, 13. Juli 1753

X-52: Rebekka Goldschmidt, 18. April 1731

X-53: Lea (Tochter Jehuda Löb), 05. Oktober 1729

X-54: Chawa (Tochter Eleasar), 09. April 1725

X-55: Eleasar Chasan, 30. Juli 1697

X-56: Kressel Pollak, 16. Dezember 1866

X-57: Simeon Pollak, 31. März 1841

X-58: Gütel Chaja Gelles, 21. Mai 1843

X-59: Jütl Tochter Liberman, 19. Dezember 1730

X-60: NN

X-61: ? Jütel Cohn, 21. August 1804

X-62: ? Hani Mayer, 20. August 1846

X-63: Fradel Gabriel, 04. August 1872

X-64: Levia Edler, 26. Juni 1874

Sektor Y

Y-1: ? Kalman Schneider, 10. Jänner 1871

Y-2: Lipman Pollak, 27. Juli 1849

Y-3: Moses Uriel Pollak, 05. September 1842

Y-4: siehe Y-5

Y-5: Henriette Kerpel, 09. März 1842

Y-6: Naftali Katzenellenbogen, 05. November 1836

Y-7: Juliana Holzer, 14. März 1845

Y-8: Kela Frau Leser ben Meschulam, 10. Oktober 1792

Y-9: Zirl Schneider, 03. Dezember 1847

Y-10: Moses Schneider, 10. April 1853

Y-11: Hadass Pollak, 20. Juni 1863

Y-12: Abraham Tiger, 04. Juni 1863

Y-13: Samuel Hirschler, 25. März 1836

Y-14: Hirsch Löb Hirschler, 08. August 1854

Y-15: Pessel Gelles, 19. Jänner 1859

Y-16: Juliani Herzel, 17. September 1840

Y-17: Abraham Hirsch Schwarz, 08. Mai 1849

Y-18: Hindel Meschulam, 01. Juni 1811

Y-19: siehe Y-17

Y-20: Simcha Neuschloss, 25. November 1857

Y-21: siehe Y-20

Y-22: Ester Güns, 23. April 1860

Y-23: Chawa Schaffa, 14. Mai 1851

Y-24: Chajjim Kositschek, 30. Oktober 1870

Sektor Z

Z-1: Perez Samuel, 15. September 1785

Z-2: Moses Singer, 08. Mai 1854

Z-3: Samuel Teltsch, 29. September 1823

Z-4: Ascher Bunzlau, 21. Dezember 1833

Z-5: Jüdel Schaffa (Spitzer), 03. Februar 1815

Z-6: Chajjim Banawitz, 19. März 1799

Z-7: Fradel Boskowitz, 08. Juni 1861

Z-8: Rösl Tochter Isaschar Beer, 15. Dezember 1703

Z-9: Meir Wolf, 17. Februar 1842

Z-10: Löb Eisenschitz, 26. Dezember 1847

Z-11: Abraham Wolf, 01. Februar 1848

Z-12: Rebekka Geiring, 07. Juni 1774

Z-13: Levia Austerlitz, 05. Februar 1779

Z-14: ? Jona Goldschmidt, 12. März 1812

Z-15: Rebekka Bondi, 27. Juni 1847

Z-16: siehe Z-15

Z-17: Sarl Gabriel, 02. September 1858

Z-18: siehe Z-17

Z-19: Rebekka Wolf, 25. März 1831

Z-20: Machel Eidlitz, 09. April 1829

Z-21: siehe Z-19

Z-22: Fani Ungar, 28. Oktober 1846

Z-23: Seligman Löw (Aschkenasi), 30. Juli 1804

Z-24: Malka Kurz, 27. April 1845

Z-25: Kela Wamburg, 21. August 1776

Z-26: Rosalia Fürst, 15. August 1845

Z-27: Beracha Hess, 26. Mai 1862

Z-28: Schöndel Hess, 19. Mai 1872

Z-29: Meir ben Löb, 19. August 1823

Z-30: Jütel Austerlitz, 14. November 1863

Z-31: Fradel Figdor, 21. September 1861

Z-32: Michael Bondi, 14. Oktober 1850

Z-33: Feibel (Samuel) Bondi, 04. November 1872

Z-34: Samuel Bondi, 18. Februar 1861

Z-35: Moses Wolf (Kittsee), 29. September 1839

Z-36: Salomo Bondi, 30. März 1871

Z-37: siehe Z-35

Z-38: Rebekka Bondi, 02. Oktober 1873

Z-39: Mirl Tochter Moses Kittsee, 11. März 1809

Z-40: Rosa Steiner, 29. April 1865

Z-41: Kröndel Spitzer, 29. August 1871

Z-42: NN

Z-43: Vögele Walter, 05. November 1872

Z-44: Ahron Steiner, 29. September 1873

Z-45: Pessel Schwarz, 07. Mai 1849

Z-46: Jüdel Schlesinger, 16. November 1869

Z-47: siehe Z-45

Z-48: Scheva Schlesinger, 21. Juni 1865

Z-49: Lea Schick, 02. Oktober 1873

Z-50: Rachel und Jentel, Töchter Pethachia aus Kottendorf, 06. Juni 1830 und 24. November 1823

Z-51: Pessel Heß, 07. Februar 1867

Z-52: Zechrias Hirsch (Neufeld), 16. August 1848

Z-53: Sarl Neufeld, 07. Mai 1860

Z-54: Kröndel Steiner, 27. Juni 1838

Z-55: Isak Heß, 17. April 1873

Sektor א

א-L1: Chaja, Tochter Jakob, 31. Jänner 1696

א-L2: NN

א-L3: Lea Klausdorf

א-L4: Duschena Schlesinger, 21. Oktober 1860

א-L5: Salman Moses Wesel, 08. November 1865

א-L6: Jochebed Pollak, 27. März 1870

א-L7: Gabriel Mayer, 11. August 1844

א-L8: Elli Austerlitz, 12. Mai 1870

א-L9: Sara Spitzer, 02. April 1874

א-L10: Wolf Austerlitz, 31. Jänner 1874

א-L11: NN

א-L12: NN

א-L13: David Ehrlich (Nikolsburg), 08. März 1800

א-L14: NN

א-L15: NN

א-L16: Rechel Tochter David aus Prossnitz, 30. Juli 1762

א-L17: Abram Saler, 10. April 1837

א-L18: Isak Goldstein, 02. April 1874

א-L19: Samuel Kerpel, 05. Mai 1849

Sektor ב

ב-R1: Leopold Wolf, 11. Jänner 1866

ב-R2: Selda Klaber, 19. August 1805

ב-R3: Sarl Halberstadt, nach 08. April 1757

ב-R4: Gnendel und Ahron Goldschmidt, 12. April 1758 und 15. August 1759

ב-R5: ? Rebekka Goldschmidt, 14. Juli 1765

ב-R6: Mirjam Tochter Mostel, 29. März 1758

ב-R7: NN

ב-R8: Rösel Schlesinger, 18. Juli 1738

ב-R9: Chana Frankl, 02. Dezember 1866

ב-R10: Elieser Abraham Fischer, 01. August 1874

ב-R11: Jütel Steinhardt, 19. April 1874

ב-R12: Abraham Perles, 26. September 1836

ב-R13: Zvi Hirsch Perles, 04. April 1835

ב-R14: siehe ב-R15

ב-R15: Kalman Schneider, 03. Dezember 1803

ב-R16: Jütel Österreicher, 09. Juni 1866

ב-R17: Rebekka Hirschler, 07. Dezember 1869

ב-R18: Chaja Sara Wolf, 30. Jänner 1874

Sektor ג

ג-U1: NN

ג-U2: NN

ג-U3: NN

ג-U4: Josef Breuer, 24. September 1788

ג-U5: Ahron Neufeld, 10. Jänner 1854

ג-U6: Zvi Hirsch, 28. Oktober 1823

ג-U7: Salomo Machlup, 12. Mai 1871

ג-U8: Chajjim Hahn, 16. Februar 1870

Grabsteine am jüngeren jüdischen Friedhof in Eisenstadt

Josepha (Pessel) Boskowitz, 05. Juni 1842

Salomo(n) Rosenberger, 30. Juni 1860