הפרויקט

את "בית הקברות היהודי ורינג" הפרויקט (החל מיוני 2019) יש כיעד, כמו רבים של כמה אלפי מצבות, במיוחד אלו עם כיתוב קברו עברית לשים באינטרנט. הכתובות הן קווים נפגשים לקרוא ותורגמו ככל האפשר.

איך הפרויקט, בבקשה לקרוא את הפוסט המקדים שלנו "בין פארק, שמורת ציפורים ואחד בית עולם "".

אנחנו יכולים לצייר על שלושה מקורות עיקריים לעבודה זו:

  1. את תמלילי על 9500 כתובות קבר עם תיקונים ותוספות של
  2. ד"ר פנקס היינריך

  3. 29,000 של Traude Triebel 2012 באינדקס רשום על ספרי מוות ורינג
  4. וכמובן Matrikenblätter עצמה.

  5. האבנים בקבר בבית ורינג הקברות היהודי. בפרט, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מג. וולף-אריך אקשטיין, שניסה מקומי כדי לכסות את כל האבנים בקבר ומדויק להקצות


האמן

ניתנים כתמונות באינטרנט

  • התמונה של המצבה
  • ההווה עצמנו כמו סריקה מתוצרת ידי עובדי הקהילה היהודית של וינה סביב 1900 עותקים עם תיקונים ותוספות של ד"ר פנקס היינריך
  • סעיף האפשר את הרלוונטיות של ספרים הקופה.

הפרויקט מתמקד אבנים בקבר עם כתובות עבריות. כתובות גרמניות וחלקי כתובת נחשבות בדרך כלל רק בתעתיק כשהם נחוצים גם להבנת ההקשר או אם הם כבר לא היום (טובים) הם קריאים. במקרה האחרון, הם תעתיק עקב של ד"ר טינה היינריך.


תחילת פרויקט: חג השבועות 5779 / תחילת יוני 2019.

Jüdischer Friedhof Währing

בית קברות יהודים ורינג


נכתב על ידי יוהנס רייס החל מיוני 2019