הפרויקט

Das Projekt “Jüdischer Friedhof Währing” (Beginn Juni 2019) hat als Ziel, möglichst viele der mehrere tausend Grabsteine, insbesondere solche mit hebräischer Grabinschrift, online zu stellen. Die Inschriften werden zeilengerecht ausgelesen und möglichst übersetzt.

איך הפרויקט, בבקשה לקרוא את הפוסט המקדים שלנו “Zwischen Park, Vogelschutzgebiet und einem ‘Haus der Ewigkeit'”.

אנחנו יכולים לצייר על שלושה מקורות עיקריים לעבודה זו:

  1. את תמלילי על 9500 כתובות קבר עם תיקונים ותוספות של
  2. ד"ר פנקס היינריך

  3. 29,000 של Traude Triebel 2012 באינדקס רשום על ספרי מוות ורינג
  4. וכמובן Matrikenblätter עצמה.

  5. האבנים בקבר בבית ורינג הקברות היהודי. בפרט, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מג. וולף-אריך אקשטיין, שניסה מקומי כדי לכסות את כל האבנים בקבר ומדויק להקצות


האמן

ניתנים כתמונות באינטרנט

  • התמונה של המצבה
  • ההווה עצמנו כמו סריקה מתוצרת ידי עובדי הקהילה היהודית של וינה סביב 1900 עותקים עם תיקונים ותוספות של ד"ר פנקס היינריך
  • סעיף האפשר את הרלוונטיות של ספרים הקופה.

הפרויקט מתמקד אבנים בקבר עם כתובות עבריות. כתובות גרמניות וחלקי כתובת נחשבות בדרך כלל רק בתעתיק כשהם נחוצים גם להבנת ההקשר או אם הם כבר לא היום (טובים) הם קריאים. במקרה האחרון, הם תעתיק עקב של ד"ר טינה היינריך.


תחילת פרויקט: חג השבועות 5779 / תחילת יוני 2019.

Jüdischer Friedhof Währing

בית קברות יהודים ורינג


נכתב על ידי יוהנס רייס החל מיוני 2019