ארכיון של כל באינטרנט אבנים בקבר שאל סדר אלפביתי השם (מחדש).

 1. Adler Josefine, geb. Reiss – 25. August 1877
 2. Baruch Regina, geb. Mailänder – 13. März 1821
 3. Beer Eva, geb. Hecht – 24. Oktober 1868
 4. באר מרקוס - 14. Juli 1857
 5. Benveniste Mose – 12. Oktober 1849
 6. Berlin Ernestine – 26. Februar 1873
 7. Birnbaum Ignaz – 13. Jänner 1868
 8. בירנבאום מנדל עמנואל - 31 מאי, 1875
 9. Dewidels Barbara, geb. Kauders – 19. Dezember 1790
 10. Eisler Regina, geb. Heim / Haim – 03. Juli 1858
 11. אפינגר רוזלי - 03 ביוני 1840
 12. אפשטיין אלפרד - 08 בדצמבר 1866
 13. Feiertag Katharina, geb. Eisler – 19. März 1863
 14. Fink Lazar – 11. April 1873
 15. Fischel / Fischl Joseph Mayer – 21. Februar 1840
 16. פישל יעקב מ - 29 באוקטובר 1872
 17. Frankl Franziska, geb. Brüll – 23. Dezember 1873
 18. Goldzier / Goldzieher Nathan Jacob – 19. Mai 1860
 19. Granichstädten Albert – 12. Mai 1860
 20. Grünhut August – 13. September 1841
 21. Gutmann Helene – 30. Mai 1872
 22. Herrnfeld דוד - 17 באפריל 1874
 23. ג'יינוביץ היינריך - 26 ביולי, 1866
 24. Janpolsky Ephraim – 10. September 1870
 25. Kadisch Theresia, geb. Teltsch(er) – 20. September 1808
 26. Kalinowsky Zudekowitsch בוריס - 26. בספטמבר 1868
 27. Knapp Mose – 27. Oktober 1847
 28. Königsberg Aloysia, geb. Hor(o)witz – 13. Juli 1793
 29. Kraus Moritz – 24. März 1875
 30. Kraus Wilhelm – 08. Juni 1877
 31. Kremsier Ludwig – 19. Jänner 1866
 32. Künzler Osias – 09. Juni 1850
 33. Leitner Josef Chajim – 03. Dezember 1847
 34. Löbel Hermann – 27. September 1841
 35. Mannheimer Elisabeth (Lisette), geb. Damier – 24. November 1858
 36. Mayer Simon (Paksch Meir) – 28. März 1837
 37. Pinkas Charlotte, geb. Löwy – 10. Februar 1866
 38. Pinkas Jakob – 07. November 1868
 39. Pinkas Rosalia, geb. Eissler – 14. April 1876
 40. Pollak Josepha – 09. Juli 1851
 41. Pollak Magdalena, geb. Biach / Broda / Brody – 08. Juni 1828
 42. Pollak Sigmund – 28. April 1850
 43. Pressburger Mejer – 07. April 1800
 44. Redlich Adolf – 29. September 1874
 45. Rosauer Michael – 21. Mai 1831
 46. Rosenthal Ludwig – 03. November 1863
 47. Rosenthal Theresia, geb. Wegscheider – 31. Oktober 1868
 48. Rothen Betti, geb. Zwirn – 29. September 1878
 49. Schey von Koromla Charlotte, geb. Landauer – 06. März 1842
 50. Schiffmann Maria, geb. Geiduschek – 02. März 1846
 51. Schlesinger Adolf – 08. November 1863
 52. Schulhof Leopold – 20. März 1864
 53. Schwarz Samuel – 27. Oktober 1856
 54. Sinzheim סיימון Salloman - 13. אפריל 1784
 55. Stern Adolph – 22. Mai 1828
 56. Tobias C/Kaspar – 01. Februar 1835
 57. Wengraf Katharina, geb. Pollak – 19. Jänner 1874
 58. Wertheimer Marianna, geb. Oppenheim – 25. September 1836
 59. Zwinger Herman – 28. April 1835