ארכיון של כל באינטרנט אבנים בקבר שאל סדר אלפביתי השם (מחדש).

 1. Adler Josefine, geb. Reiss – 25. August 1877
 2. Anhauch Markus – 07. Jänner 1839
 3. Baruch Regina, geb. Mailänder – 13. März 1821
 4. Beer Eva, geb. Hecht – 24. Oktober 1868
 5. באר מרקוס - 14. Juli 1857
 6. Benveniste Mose – 12. Oktober 1849
 7. Berlin Ernestine – 26. Februar 1873
 8. Birnbaum Ignaz – 13. Jänner 1868
 9. Birnbaum Mendel Emanuel – 31. Mai 1875
 10. Dewidels Barbara, geb. Kauders – 19. Dezember 1790
 11. Drach Jakob vulgo Koppel (Elias?) – 06. Dezember 1786
 12. Eisler Regina, geb. Heim / Haim – 03. Juli 1858
 13. אפינגר רוזלי - 03 ביוני 1840
 14. אפשטיין אלפרד - 08 בדצמבר 1866
 15. Feiertag Katharina, geb. Eisler – 19. März 1863
 16. Fink Lazar – 11. April 1873
 17. Fischel / Fischl Joseph Mayer – 21. Februar 1840
 18. פישל יעקב מ - 29 באוקטובר 1872
 19. Frankl Franziska, geb. Brüll – 23. Dezember 1873
 20. Gansl Israel – 03. November 1850
 21. Goldzier / Goldzieher Nathan Jacob – 19. Mai 1860
 22. Granichstädten Albert – 12. Mai 1860
 23. Grünhut August – 13. September 1841
 24. Gutmann Helene – 30. Mai 1872
 25. Herrnfeld דוד - 17 באפריל 1874
 26. Herzl / Herzel Elisabeth, geb. Kollinsky – 05. Februar 1836
 27. Horwitz (Horowitz) Regina – 23. September 1834
 28. ג'יינוביץ היינריך - 26 ביולי, 1866
 29. Janpolsky Ephraim – 10. September 1870
 30. Jungmann Katharina, geb. Sruh – 08. Oktober 1854
 31. Kadisch Theresia, geb. Teltsch(er) – 20. September 1808
 32. Kalinowsky Zudekowitsch בוריס - 26. בספטמבר 1868
 33. Knapp Mose – 27. Oktober 1847
 34. Königsberg Aloysia, geb. Hor(o)witz – 13. Juli 1793
 35. Kraus Moritz – 24. März 1875
 36. Kraus Wilhelm – 08. Juni 1877
 37. Kremsier Gabriel – 10. August 1843
 38. Kremsier Ludwig – 19. Jänner 1866
 39. Künzler Osias – 09. Juni 1850
 40. Landmann Zvi Hirsch, Rabbiner – 25. November 1867
 41. Leitner Josef Chajim – 03. Dezember 1847
 42. Löbel Hermann – 27. September 1841
 43. Löwy Elias (Eduard) – 25. August 1847
 44. Löwy Franziska, geb. Perl – 03. April 1876
 45. Magyar David J. – 09. August 1868
 46. Mannheimer Elisabeth (Lisette), geb. Damier – 24. November 1858
 47. Mayer Simon (Paksch Meir) – 28. März 1837
 48. Neumann Barbara / Betty, geb. Mittler – 06. Jänner 1852
 49. Pinkas Charlotte, geb. Löwy – 10. Februar 1866
 50. Pinkas Jakob – 07. November 1868
 51. Pinkas Rosalia, geb. Eissler – 14. April 1876
 52. Pollak Josepha – 09. Juli 1851
 53. Pollak Magdalena, geb. Biach / Broda / Brody – 08. Juni 1828
 54. Pollak Sigmund – 28. April 1850
 55. Pressburger Mejer – 07. April 1800
 56. Redlich Adolf – 29. September 1874
 57. Reiter / Reuter Marie/Maria – 20. November 1851
 58. Rosauer Michael – 21. Mai 1831
 59. Rosenthal Ludwig – 03. November 1863
 60. Rosenthal Theresia, geb. Wegscheider – 31. Oktober 1868
 61. Rothen Betti, geb. Zwirn – 29. September 1878
 62. Schey von Koromla Charlotte, geb. Landauer – 06. März 1842
 63. Schiffmann Maria, geb. Geiduschek – 02. März 1846
 64. Schlesinger Adolf – 08. November 1863
 65. Schulhof Leopold – 20. März 1864
 66. Schwarz Samuel – 27. Oktober 1856
 67. Singer K/Carolina – 19. November 1851
 68. Sinzheim סיימון Salloman - 13. אפריל 1784
 69. Stern Adolph – 22. Mai 1828
 70. Teweles Jakob – 14. April 1813
 71. Tobias C/Kaspar – 01. Februar 1835
 72. Toneles Israel – 13. Dezember 1833
 73. Wengraf Katharina, geb. Pollak – 19. Jänner 1874
 74. Wertheimer Marianna, geb. Oppenheim – 25. September 1836
 75. Zwinger Herman – 28. April 1835