Koschere תערובת

הבלוג של המוזיאון היהודי האוסטרי - ISSN 2410-6380

קטגוריה: בית הקברות אייזנשטדט (הצעיר)

רייטלינגר / Sabl פרנציסקה - 14 או 16 אפריל 1879

צעיר ארכיון קברות יהודים אייזנשטדט פרנציסקה / פאני (Sprinze חיה) סייבל, לקלקל. נולד רייטלינגר קוהן, 21 או 23 ניסן 639 (= יום שני, 14 באפריל יום רביעי, 16 אפריל, 1879) מספר מיקום: ...

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

פרנציסקה / פאני (Sprinze חיה) Sabl, EXP. נולד רייטלינגר קוהן, 21 או 23 ניסן 639 (= יום שני, 14 באפריל יום רביעי, 16 אפריל, 1879)

מספר מיקום: 628


כתובת הקבר

כתובת רייטלינגר יוהנה: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H (IER הוא) ב (egraben) פ”נ
[2] האישה החשובה והמכובדת, נשגבת במאפיינים, האשה החשובה הקצינה נעלה במדות
[3] עם רוח אצילית שמוחות מבריקים, אשתו של Lappidot. יקרת רוח וטובת שכל אשת לפידות
[4] היא חששה G (OTT) בקרב נשים באוהל היא נחשבה, יראה את ה' מנשים באהל נכבדה
[5] יש לב, ידע ולמד, חכמת לב יודעת טעם ומלמדה
[6] אשתו של הרב, הרבנית
[7] F (גסה) Sprinze חיה, (UF זה היה) F (Riede). מ’ שפרינצא חיה ע”ה
[8] היא נפטרה ביום ה -7 של פסח מתה יום ז' של פסח
[9] ונקבר g (UTEM) R (UF) על L (אוו) e (n) יום (מפסח). ונקברה בש”ט ביום א”ח
[10] זה התכנס איתה ביום קבורתה הבנים ונאספו אליה ביום קבורתה בניה
[11] בעלה הראשון, היו"ר וראש הקהילה, מבעלה הראשון ראש ומנהיג העדה
[12] H (err) אברהם לואב רייטלינגר, A (UF זה) F (Riede) ה’ אברהם ליב רייטלינגער ע”ה
[13] ב 639 בשנת תרלט
[14] (גלו מעורבות OGE) אני (HRE) S (Eele) מ i (הקונפדרציה מ ') ד (הוא חי). ת'נ'צ'ב'ה'

Socket: כתובת הקבר

כתובת רייטלינגר יוהנה: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] ס Kamalner ס. קאמאלנער
[2] טַרדָן חברה


עם המצבה של Sprinze חיה כולן עדיין קיימים אבנים בקבר של בית הקברות היהודי הצעיר אייזנשטדט באינטרנט.

משפחת רייטלינגר בנוסף למשפחת וולף שפיצר בהחלט לאחת המשפחות החשובות ביותר שהיו כבר במאה ה -18 את הסוכנים המשפט ברשת בינלאומית מאוזוליאומים וינה, פריז, לונדון מעידים ניו יורק משמעותם ... לראות מידע נוסף אשתו הראשונה של בעלה, קרולינה (קלע) רייטלינגר.

Wie eine Ironie des “genealogischen Schicksals” ist, dass uns ausgerechnet Sprinze Chaja wochenlang, eigentlich genau genommen 20 Jahre lang, beschäftigt hat.
זו הייתה הכתובת בקבר העברית שהביאונו ליידע יוחסין חדש, עדיין שאלות רבות חייבות להישאר פתוח ... su Conclusio oder: “Wer war Sprinze Chaja?” bzw. “Wer war sie nicht?”

אין הערות כדי רייטלינגר / Sabl פרנציסקה - 14 או 16 אפריל 1879

Machlup תרזה - 30 באוגוסט 1906

בית הקברות היהודי הצעיר ארכיון אייזנשטדט תרזה / תרז / רזי / רוזי (טסה) Machlup 09 אלול 666 (= יום חמישי, 30 אוגוסט, 1906) מספר מיקום: 708 Machlup תרזה כתובת הכתובת בקבר: הקו צדיק ...

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

תרזה / תרז / רזי / רוזי (Resl) Machlup, 09. אלול 666 (= Donnerstag, 30 באוגוסט 1906)

מספר מיקום: 708כתובת הקבר

תרזה הכתובת Machlup: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H (IER הוא) ב (egraben) פנ
[2] האישה האצילה, האשה היקרה
[3] גברת טסה, A (UF זה היה) F (Riede) מרת ריזל ע”ה
[4] האלמנה של אצילי ונעלה אלמנת היקר והנעלה
[5] דואר (לדבוק עופרת) H (err) אלי (jahu) Machlup, A (UF זה) F (Riede). כ”ה אלי’ מאכלופ ע”ה
[6] היא נפטרה בגיל 69 שנים מתה בת סט שנים
[7] R (esidenz) s (tadt) בווינה על 9 אלול בע”מ וויען ביום ט אלול
[8] כאב הלב של בניהם ובנותיהם, לדאבון לב בני ובנותי
[9] קרוביהם ומכריהם. קרוביה ומכיריה
[10] היא פונתה לבית קבר כאן והובלה לקברות פה
[11] הייתי 12 666 אלול. ביום יב אלול תרסו
[12] (גלו מעורבות OGE) אני (HRE) S (Eele) מ i (הקונפדרציה מ ') ד (הוא חי). תנצבהאין הערות כדי Machlup תרזה - 30 אוגוסט, 1906

Machlup אדוארד - 13 באוקטובר, 1892

בית הקברות היהודי הצעיר ארכיון אייזנשטדט אדוארד (אליאס) Machlup / Machalup 22 תשרי 653 (= יום חמישי, 13 באוקטובר, 1892) מספר מיקום: 311 הכתובת בקבר כתובת אדוארד Machlup: תעתיק צדיק הקו ותרגום [1] ...

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

אדוארד (אליאס) Machlup / Machalup 22 תשרי 653 (= יום חמישי, 13 באוקטובר, 1892)

מספר מיקום: 311


כתובת הקבר

כתובת אדוארד Machlup: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] איש צדיק ותם, אדיב המוערך ד (הים) (כדי להיות OGE ב Eden) דואר (עופרת דמוית) H (err) אליאס Machlup, S M (מנוחה). הוא מת בבאדן איש ישר ותמים אדיב ונכבד כה ר אליהו מכלוף נע נפטר בבאדען
[2] חג בשמיני עצרת, אשר נפלה על יום חמישי, ונלקחה אל הקבר עם נאומי לוויה, הקינה ביום חג שמיני עצרת שחל ביום ה והובל לקברות בהספד רב ובקול
[3] להתקשר לאשתו, את אשת נעוריו, ואת הקינות על הצרות של בניו ובנותיו, כאן h (חתיכה היהודיה) G (emeinde) E (Isen) s (tadt) יללת רעיתו אשת נעוריו ובזעקת שבר בניו ובנותיו פה קק אש
[4] ביום ה -1 של השבוע הבא ב n שנת 653 (הו השנה הקטנה). ביום א בשבוע של אחריו בשנת תרנג ל
[5] H (IER הוא) ב (egraben). פנ
[6] היה אדם יקר, שהיה צנוע בעיצומו של הנבחר. איש יקר ערך הצנע הלך בין יחידי סגלה
[7] היה לו לב טוב ונדיב, אצילי הוא היה אחד האנשים הנעלים. לב טוב ומטיב איש נדיב מאנשי המעלה
[8] באמת ירא שמים הוא אהב צדק ושנא עוול. ירא אלהים באמת אוהב צדק שונא עולה
[9] הבנים שלו הוא לימד אותם לצעוד בנתיב של חיים ואושר, הורה גם לבניו לכת באורח חיים ואושר
[10] כי הם מכבדים את הדרך G (יוטה) על מנת לעשות צדק והגינות. ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ויושר
[11] כבשים עצמיים טוב ואצילית שיגדירו לעצמך כמו כתר על הראש. מדות אובות ויקרות שמת לראש עטרה
[12] אתה ברוך בקרב גברים! התהילה שלך אתה צריך כל הזמן איתך לנצח. אשרוך בין הגברים! תהלתך נצח שמרת
[13] Die Herrlichkeit Gottes hat dich eingesammelt am “Fest der Einsammlung”, am “achten Tag der Versammlung”, כבוד אל אספך בחג האסיף שמיני עצרת
[14] עבור הגנה נמצא בצל שדי, והנשמה אצילי עשוי להשיג ביטחון. לחסות בצל כנפיו, נפשך היקרה למשמרה
[15] סיים אתה צריך עבודתך, שם שרכשת לך להישגים גדולים. ותכל מלאכתך, קנית שם עשית חיל
[16] הפעולות שלך בצעו בתום לב, אולי אתה מבית הארצי של מחקר לתוך GE השמימי (הארוך). פעולתך עשית באמונה ותלך מחיל אל חיי'
[17] S (א) S (Eele) מ '(OGE להיות מעורב) i (הקונפדרציה מ') ד (הוא חי). תנצבה

שקע

כתובת אדוארד Machlups: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] השמש Fehern
[2] Wien2 תגובות כדי Machlup אדוארד - 13 באוקטובר, 1892

Machlup ליאופולד - 13. מאי 1914

צעיר ארכיון קברות יהודים אייזנשטדט ליאופולד (ג'וד שנקרא לואב) Machlup, 18 'באייר 674 (= יום רביעי, 13 מאי, 1914) מספר מיקום: 707 הכתובת בקבר הכתובת ליאופולד Machlup: תעתיק צדיק קו ותרגום [1] ...

בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

ליאופולד (יהודה, נקרא לייב) Machlup, באייר 18 674 (= יום רביעי, 13 מאי, 1914)

מספר מיקום: 707


כתובת הקבר

כתובת ליאופולד Machlup: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[1] H (IER הוא) ב (egraben) פנ
[2] איש אציל וטוב בלבב שלם. איש יקר טוב וישר לבב
[3] הוא היה אהוב ואהוב מחבריו ומבני משפחתו, אהוב ואוהב לרעיו ולקרוביו
[4] ד (ים) u (גבר nverheiratete) Jehunda שנקרא לואב, A (UF זה היה) F (Riede) הב’ יהודה המעונה ליב ע”ה
[5] הבן של מוגבה ומכובד, (Ottes) גרם שמים, בן הנעלה והנכבד ירא ה'
[6] דואר (לדבוק עופרת) H (err) אלי (jahu) Machlup, A (UF זה) F (Riede) כ”ה אלי’ מאכלופ ע”ה
[7] ו אשתו האצילה, F (גס) טסה, A (UF זה היה) F (Riede). וזוגתו היקרה מ’ ריזל ע”ה
[8] הוא היה קרוע מן החיים בשיא פריחתו נקטף במבחר שנותיו
[9] בעומר ל"ג (עומר 33) 674 N (הו חישוב זמן קטן). ביום לג בעומר תעדר ל
[10] S (א) S (Eele) מ '(OGE להיות מעורב) i (הקונפדרציה מ') ד (הוא חי). תנצבה2 תגובות כדי Machlup ליאופולד - 13 מאי, 1914

ממצא:

סלקטורים גנרי
התאמות מדויקות בלבד
חיפוש בכותרת
חפש תוכן
חיפוש בהודעות
חפש בדפים
rl_gallery
סינון לפי קטגוריה
Abbazia / אופטיה
ב'חדר
אבנפורת
פיומה / רייקה
בית הקברות אייזנשטדט (מבוגרים)
בית הקברות אייזנשטדט (הצעיר)
בית הקברות מקויברסדורף
בית הקברות מטרסבורג
קברות טריאסטה
פרידהוף ורינג
Genealogie
Krmchs
תרבות ואמנות
חיים ואמונה
מתנות / מזכרות
פודקאסטים
Salischtschyky / זאלשצ'יקי
אירועים
nach oben