Koschere Melange

Das Blog des Österreichischen Jüdischen Museums - ISSN 2410-6380

Kategorie: Friedhof Eisenstadt (älterer)

Schlesinger (Güns) Gütel – 05. Mai 1811

Gütel, Tochter Akiba Eger, Frau Moses Güns, 11. Ijjar 571 (= Sonntag, 05. Mai 1811) E-9 (Wachstein 550) Die Grabinschrift עובד תרד דמעות תקרב הלום אשת נופך ספיר ויהלום עזבה…

Gütel, Tochter Akiba Eger, Frau Moses Güns, 11. Ijjar 571 (= Sonntag, 05. Mai 1811)

E-9 (Wachstein 550)

 • Grabstein Gütel, Tochter Akiba Eger, Frau Moses Güns, 11. Ijjar 571
 • Foto: Grabstein Rückseite Gütel, Tochter Akiba Eger, Frau Moses Güns, 11. Ijjar 571
 • Foto: Grabstein Seite Gütel, Tochter Akiba Eger, Frau Moses Güns, 11. Ijjar 571
 • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor E


Die Grabinschrift

עובד תרד דמעות תקרב הלום
אשת נופך ספיר ויהלום
עזבה יום א’ י“א אייר כ“ו לספיר’
למספר תקע“א תבל התמורה

פ“ט
האשה היקרה שלשלת היוחסין
מרת גיטל אשת איש יקר רוח
בן התושי’ ה“ה הקצין התו’
והרבני מו“ה משה גינז זצ“ל

אהה
גומץ יכסה טבת טעם ליודעה
ירבו בכה ידע צדקת’ וגדלה
טהרת לב צדק אותה וישר מעללה
לבת יראת אל גברה בלבה
בת התושי’ ויחס ברושים גזעה
האמנת בכבוד הכלי קדש מעודה
רבות בנות עשו חיל ותרב הודה
בגאון יראת’ נטעה שתלי מטעה
מהר צדק גבהו ארזים בידה
עלטת תבל סרה ותאיר מאורה
קדושת בני’ והודם תציץ הדרה
יזהירו ככבי תבל מנגה שמשה
בעלותה שמימ’ להקת קדושי’ משכנה
ארץ אל תעלוזי כי נחצבת’ למעונה
זרית גויתה שם תזהיר נשמתה
ציון מזכרת נפש מתנססת בה
לא מצא שלמה באלף פה מצאה
תנצב“ה


Anmerkungen

Die Schrift auf der rechten Seite des Grabsteins אמו של ר’ עקיבא איגר „Mutter von R(abbi) Akiba Eger“ sowie die Tafel mit der Inschrift auf der Rückseite wurde vor einigen Jahren von Pilgern, die alljährlich das Grab besuchen, angebracht.

Auch Wachstein erwähnt selbstverständlich ausführlicher die Bedeutung sowie die berühmte Familie von Gütel und übersetzt sogar einige Verse ihrer Grabinschrift:

Die Grube deckt eine herrliche Frau …, in derem reinem Herzen die Flamme der Gottesfurcht brannte …, sie pflanzte edle Sprossen …, die in ihrer Hand zu Zedern heranwuchsen … Hatte Salomo unter tausend keine gefunden, hier hätte er sie finden können.

Wachstein B., Die Grabinschriften …, a.a.O., 179

Zeile 3: Gütel starb „am 26. Tag des Omerzählens“ כ“ו לספיר’ = ספירת העומר.


Biografische Notizen

Vater: Akiba Eger der Ältere

Mutter: Jütel Leidesdorfer, gest. 15. Oktober 1781


Ehemann: Moses (Güns) Schlesinger, gest. 31. Jänner 1790


Töchter:
Reikel (Güns) Schlesinger, gest. 03. November 1788

Sarl Weiler, gest. 03. Juli 1837


Söhne:
Samuel Schlesinger, gest. 15. Mai 1835

Akiba Eger der Jüngere (Oberrabbiner von Posen), geb. 01. Marcheschwan 522 = 29. Oktober 1761, gest. 12. Oktober 1837 in Posen

Zu seinem Geburtstag siehe unseren Blogartikel „Akiba Eger – Der Geburtstag„!


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt


Keine Kommentare zu Schlesinger (Güns) Gütel – 05. Mai 1811

Schlesinger (Güns) Moses – 31. Jänner 1790

Moses ben Samuel Güns, 16. Schvat 550 (= Sonntag, 31. Jänner 1790) E-21 (Wachstein 429) Die Grabinschrift פ“נ האלוף התו’ והרבני המופלג מו“ה משה בה“ר שמואל גינס ז“ל י“נ ונקבר…

Moses ben Samuel Güns, 16. Schvat 550 (= Sonntag, 31. Jänner 1790)

E-21 (Wachstein 429)

 • Grabstein Moses ben Samuel Güns, 16. Schvat 550
 • Foto: Grabstein Seite Moses ben Samuel Güns, 16. Schvat 550
 • Foto: Grabstein Rückseite Moses ben Samuel Güns, 16. Schvat 550
 • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor E


Die Grabinschrift

פ“נ
האלוף התו’ והרבני המופלג
מו“ה משה בה“ר שמואל גינס ז“ל
י“נ ונקבר ביום א’ ט“ז שבט תק“ן לפ“ק

הוי ונהי ארימה במר יללה
תורד עיני דמעה ולבי חללה
נטע קודש הלא באבה אומללה
יפעת הצדיק פתאום אופלה
מהררי גבעה ירד לעמקי מצולה
משה איש אלקים גברא דבי כולה
גילה ורנן יותן לך למעלה
נשמתך גן ה’ תעלה במסלה
זכר צדקתך לברכה ותהלה
תנצב“ה


Anmerkungen

Die Schrift auf der rechten Seite des Grabsteins אביו של ר ע“ק איגר „Vater von R(abbi) Ak(iba) Eger“ sowie die Tafel mit der Inschrift auf der Rückseite wurde vor einigen Jahren von Pilgern, die alljährlich das Grab besuchen, angebracht.


Biografische Notizen

Moses Güns-Schlesinger, Sohn des Samuel ben Anschel Güns (Nr. 243) und Vater Akiba Egers, wird in der Grabschrift als ein gelehrter Mann bezeichnet. In den Archivalien begegnet er uns oft als Verwalter (Kassier) der für die Armen Palästinas bestimmten Almosengelder.

Wachstein B., Die Grabinschriften …, a.a.O., 155

Vater: Samuel ben Ascher Margulies-Jafe (Schlesinger), gest. 18. April 1756

Mutter: Sarl (Güns) Schlesinger, gest. 02. Juli 1757

Schwestern:
Rösel Schlesinger, gest. 18. Juli 1738

Reikel Koblenz, gest. 31. Jänner 1758

Bella Chaja Pollak, gest. 23. Februar 1772

Ester Schlesinger, gest. 12. Jänner 1745


Ehefrau: Gütel (Güns) Schlesinger, gest. 05. Mai 1811


Töchter:
Reikel (Güns) Schlesinger, gest. 03. November 1788

Sarl Weiler, gest. 03. Juli 1837


Söhne:
Samuel Schlesinger, gest. 15. Mai 1835

Akiba Eger der Jüngere, Oberrabbiner von Posen, geb. 01. Marcheschwan 522 = 29. Oktober 1761, gest. 12. Oktober 1837 in Posen

Zu seinem Geburtstag siehe unseren Blogartikel „Akiba Eger – Der Geburtstag„!

Interessant, dass Wachstein die immerhin sehr bedeutende Ehefrau und Mutter Akiba Egers, Gütel, gest. 05. Mai 1811 und ganz in der Nähe begraben, nicht erwähnt.

Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt


1 Kommentar zu Schlesinger (Güns) Moses – 31. Jänner 1790

Schlesinger (Margulies-Jafe) Samuel – 18. April 1756

Samuel ben Ascher Margulies-Jafe, 18. Nisan 5516 (= Sonntag, 18. April 1756) C-10 (Wachstein 243) Die Grabinschrift שמואל בקראי שמו איש הלך בתומו ואיננו כי לקח בפא עמו מספד הניח…

Samuel ben Ascher Margulies-Jafe, 18. Nisan 5516 (= Sonntag, 18. April 1756)

C-10 (Wachstein 243)

 • Grabstein Samuel ben Ascher Margulies-Jafe, 18. Nisan 5516
 • Scan Wachstein S. 61: Grabstein Samuel ben Ascher Margulies-Jafe, 18. Nisan 5516


älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor C


Die Grabinschrift

שמואל בקראי שמו איש הלך בתומו ואיננו כי לקח בפא עמו מספד הניח לעמו אך יושר מעשיו הביא עמו

שמואל
אזל לחצר מות אמר בעינא אבא דבשמיא להשתעשעיא
בנו נפשויא ה“ה האלוף הראש והמנהיג הקצין הר“ר
שמואל בהר“ר אשר מרגלית יפה
ז“ל אשר עלה ברגל ויוזכר נשמתו בימי חג הפסח
נפטר יום ב’ דחול המועד בזה יום מרור
לפ“ק

שם משמואל כשם הגדולים אשר בארץ
משמן הטוב יצא שמו אל מרחקי ארץ
ויהי שמואל איש משכיל עושה צדקה בארץ
אשר עמל ביושר עושר כשמואל עמד בפרץ
לראש דורו כשמואל בדורו על נכבדי ארץ
מדרש שמואל יסד לעוללים בקרב הארץ
ראו פה היא מרגלית יפה טמונה בארץ
גמל חסד בעין יפה לאביוני ארץ
לא עוד שמואל הרמתה כי שם ביתו לארץ
יפה כיום הולדו יום שובו לארץ
תפארתנו נעדרה מאז הלך לשכון בארץ
ישבע בטוב נשמתו כקדושים אשר בארץ
פאר מדותיו כאשר הופיעו לשוכני ארץ
הוד מעשיו יזרחו גם בשמי ערץ
תנצב“ה


Anmerkungen

Das Geburtsdatum von Samuel Israel Schlesinger ist meines Wissens nicht bekannt. Möglicherweise findet es sich in den in der 1. Zeile in der Inschrift mit Schwalben versehenen und oben fett gekennzeichneten drei hebräischen Buchstaben: בפא. Er wäre dann mit 83 Jahren gestorben, also 1673 geboren?

Wachstein schlägt für die drei Buchstaben (mit Fragezeichen) die Lesung „בנשיקת פה אלהים“ vor.
Die Bedeutung wäre „durch einen Kuss Gottes“, angelehnt an DtnR (Deuteronomium Rabba, Devarim Rabba) 11,10 (Anspielung auf den Tod Mose).

In Zeile 7/8 heißt es: „Er verstarb am 2. Zwischenfeiertag, an diesem bitteren Tag, (8) n(ach der) k(leinen) Z(eitrechnung)“. Der Zahlenwert von בזה יום מרור ergibt 516, also das Sterbejahr.

Biografische Notizen

Samuel Margulies-Jafe oder Samuel Israel Schlesinger, der Sohn des aus Güns eingewanderten Ascher Anschel b. Mordechai (Israel Marx Schlesinger), brachte es zu großem Ansehen in der Gemeinde. Er bekleidete alle möglichen Ehrenämter und erlangte zweimal die höchste Würde, die eines Rosch ha-Kahal (Gemeindevorsteher). Als solcher führte er ein strenges Regiment, um Zucht und Sitte herzustellen und in die zerrütteten Finanzen der Gemeinde Ordnung zu bringen. Eine finanzielle Rolle in dem abgelegenen Orte zu spielen war ihm nicht beschieden … Die Konskripitonsliste von 1735 bezeichnet den Beruf Samuel Israel Schlesingers als den eines Gürtelverkäufers. Eine andere als eine lokale Bedeutung konnte ein solcher Handel nicht haben. Nichtsdestoweniger hat er eine Stiftung hinterlassen, die bei den Erwerbsverhältnissen und dem Geldwerte jener Zeit geradezu als großzügig bezeichnet werden muss. Der Zinsendienst von zwei Häusern und einem Kapital von 5000 fl. soll dazu verwendet werden, sechs arme Kinder zu unterrichten, sie zu kleiden und, sofern sie aus einem andern Orte stammen, auch zu ernähren …

Samuel war mit Sarl, der Tochter des Rabbiners Moses Broda, des Sohnes des namhaften Gelehrten Abraham Broda, verheiratet. Moses, der Sohn Samuels, und Schwiegersohn Akiba Egers des Älteren (s. Nr. 550), war der Vater des Posener Oberrabbiners Akiba Eger des Jüngeren …

Wachstein B., Die Grabinschriften …, a.a.O., 116f

Vater: Israel Marx Schlesinger, gest. 29. September 1734


Bruder: Moses Schlesinger, gest. zwischen 1726 und 1735


Ehefrau: Sarl (Güns) Schlesinger), Tochter des Moses Broda, gest. 02. Juli 1757


Töchter:
Rösel Schlesinger, gest. 18. Juli 1738

Reikel Koblenz, gest. 31. Jänner 1758

Bella Chaja Pollak, gest. 23. Februar 1772

Ester Schlesinger, gest. 12. Jänner 1745


Sohn: Moses (Güns) Schlesinger, gest. 31. Jänner 1790


Enkel: Akiba Eger der Jüngere, Oberrabbiner von Posen, gest. 12. Oktober 1837 in Posen


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt


Keine Kommentare zu Schlesinger (Margulies-Jafe) Samuel – 18. April 1756

Eisenstadt Meir – 07. Juni 1744

Meir Eisenstadt, 27. Siwan 5504 (= Sonntag, 07. Juni 1744) E-35 (Wachstein 159) Siehe auch unseren Blogartikel „Aizenshtat in Eisenstadt“ Die Grabinschrift Inschrift meirEisenstadt: Zeilengerechte Transkription und Übersetzung [1] Hier…

Meir Eisenstadt, 27. Siwan 5504 (= Sonntag, 07. Juni 1744)

E-35 (Wachstein 159)Grabstein Rabbi Meir Eisenstadt, 07. Juni 1744, nach der Renovierung im Juni 2018

Grabstein Rabbi Meir Eisenstadt, 07. Juni 1744, nach der Renovierung im Juni 2018Siehe auch unseren Blogartikel „Aizenshtat in Eisenstadt


Die Grabinschrift

Inschrift meirEisenstadt: Zeilengerechte Transkription und Übersetzung
[1] Hier פה
[2] ist geborgen der bedeutende Rabbiner, נטמן הרב הגדול
[3] der MORENU, R(abbi) Meir, כמהר“ר מאיר
[4] V(orsitzender) d(es) G(erichtshofes) d(er heiligen) j(üdischen) G(emeinde) E(isen)s(tadt) א“ב“ד“ ד“ק“ק א“ש
[5] und des Bezirkes (= der Siebengemeinden), d(as Andenken) d(es Gerechten) m(öge bewahrt werden). והמדינה זצ“ל
[6] Er verstarb und wurde begraben am מת ונקבר ביום
[7] Sonntag, dem 27. Siwan 544 א“ ך“ז סיון ת“ק“ד
[8] n(ach der) k(leinen) Z(eitrechnung). לפ“ק
[9] S(eine Seele) m(öge eingebunden sein) i(m Bündel) d(es Lebens). תנצבה


Anmerkungen

Die Anmerkungen von Wachstein zu Meir Eisenstadt umfassen immerhin 45 Buchseiten, die hier nicht wiedergegeben werden sollen.

Nur soviel:

Eine kurze Inschrift auf dem einfachen, von einem Gitter umschlossenen Sandstein gibt Auskunft über den Mann, der hier begraben liegt.

Hier ist geborgen der bedeutende Rabbiner MORENU Meir, Oberrabbiner der Gemeinde Eisenstadt und des Kreises. Er starb und wurde begraben am Sonntag, den 27. Siwan 504 nach der kleinen Zeitrechnung. Seine Seele sei eingebunden im Bunde des Lebens.

Bis auf das Wort „ha-Gadol“ (groß, bedeuteund) als Epitheton zu „ha-Rab“ (Rabbiner, Gelehrter) kein Wort des Lobes und kein Hinweis auf die literarische Bedeutung des Verstorbenen, offenbar auf dessen ausdrücklichen Wunsch. Gleichwohl hat die Gemeinde ihren ersten Rabbiner nicht vergessen, der auch dem Range nach ihr Erster blieb …

Wachstein B., Die Grabinschriften …, a.a.O., 47

Zeile 3: MORENU bedeutet wörtlich „u(nser) L(ehrer), H(err)“. Den MORENU-Titel erhielten nur besonders gelehrte Männer, Bernhard Wachstein bezeichnet ihn als „synagogaler Doktortitel“ (siehe Bernhard Wachstein, Die Inschriften des Alten Judenfriedhofes in Wien, 1. Teil 1540 (?)-1670, 2. Teil 1696-1783, Wien 1912, 2. Teil, S. 15).

Zeile 7: Auffällig bei der Angabe des Tagesdatums ist, dass für die Zehnerzahl „20“ ein Final-Kaf ך geschrieben wird, obwohl sich der Buchstabe nicht am Schluss befindet. Damit soll suggeriert werden, dass wir die Buchstabenkombination als Wort von links nach rechts (!) lesen: זך bedeutet „rein“ (siehe Exodus 27,20: שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית „reines Öl aus gestoßenen Oliven“). Es wird also angedeutet, dass Meir mit „reiner Seele“ verstarb.

Zur Bedeutung des mit Abstand berühmtesten Rabbiners Eisenstadts und wohl auch einem der bedeutendsten Gelehrten Österreichs lesen Sie bitte unseren Blogartikel: „Er führte mich in einen Ort der Gelehrsamkeit„.

Der Vollständigkeit halber und weil Rabbi Meir Eisenstadt weltweit große Bekanntheit zukommt, seien auch seine Frau sowie seine Kinder (die alle nicht auf dem älteren jüdischen Friedhof begraben sind) erwähnt:

Biografische Notizen

Die Gattin Meirs, die Tochter Moses Sochaczewers, hieß Finkel. Sie starb am 12. Nisan 490 = 30. März 1730 in Eisenstadt, ihr Grabstein ist jedoch nicht erhalten am älteren jüdischen Friedhof!
Der Konskriptionsliste vom 6. Dezember 1735 entnehmen wir, dass er zum zweitenmal verheiratet war. Als Mitglieder des Hausstandes werden angegeben: Gattin, zwei erwachsene Kinder, zwei Diener, ein Dienstbote, zusammen 7 Personen.

Die Kinder Meir ben Isaks sind:

Isak, war Rabbiner in Neswisch und später in Biala und Slawatycze. Er war mit Rachel, der zweiten Tochter des Zvi ben Jakob Aschkenasi (Chaham Zvi) verheiratet, von der einen einzigen Sohn hatte. Er war ein eifriger Parteigänger seines Schwagers Jakob Emden in dessen Kampfe gegen Jonathan Eibenschitz. Jakob Emden erwähnt einmal seine Schwester und berichtet, dass sie damals – etwa 1714 – bei ihrem Schwiegervater in Eisenstadt war. Damals war Rabbi Meir jedoch noch nicht in Eisenstadt. Allerdings ist zu beachten, dass Memoirenwerke oft bei Zeitangaben nicht verlässlich sind.

Michael, 1765 bereits verstorben. Von seinen Kindern war Moses Rabbiner in Klezk, Salomo Privatmann in Brest-Litowsk.

Elieser, der in Szydlowiec, der früheren Wirkungsstätte seines Vaters lebte. Ein Sohn Eliesers, Jakob, wohnt in London und gab daselbst 1770 das Werk „Toldot Jakob“ heraus. Zu Jakobs Nachkommen zählte sich Moritz Grünwald (gestorben als Grandrabbin von Bulgarien am 19. Juni 1895 in London).
Ein Enkel Eliesers, der ebenfalls den Namen Elieser führte, war ein Schüler seines Großonkels Eleasar Kallir, dessen Manuskripte er ordnete. Er kam etwa 1788 aus Polen nach Kolin, um die Vorträge Kallirs zu hören.

Sabbatai, war Rabbiner in Biala in Litauen, später in Szerszow.

(Moses) Jehuda. Er war wie zwei seiner Brüder ebenfalls Rabbiner in Biala. Dort erlebte er am 8. Juni 1764, am Tage der polnischen Königswahl, eine schwere Plünderung, der sein ganzes Hab und Gut bis auf die eigenen Kleider sowie die seiner Frau und Kinder zum Opfer fiel. Den Plünderern fiel auch ein großer Teil des literarischen Nachlasses von Meir Eisenstadt
zum Opfer.

Benjamin, Rabbiner in Lackenbach. Vor seinem Rabbinate in Lackenbach finden wir ihn zwischen 1728 und 1747 unter den Vorstehern der Gemeinde Ungarisch-Brod. Ein Sohn Benjamins war Salomo, der ein gelehrter Mann war, aber kein rabbinisches Amt bekleidete. Sein Schwiegersohn Jakob aus Schlaining bei Rechnitz war ein Schüler seines Großonkels Elasar Kallir. Benjamin Asch starb am 16. Nisan 530 (= Mittwoch, 11. April 1770) und ist am jüdischen Friedhof Lackenbach begraben.

Chawa, dürfte etwa 1722 in Eisenstadt geboren sein. Sie war in erster Ehe mit Eleasar, einem Enkel des Mattersdorfer Rabbiners gleichen Namens, in zweiter mit Wolf Helen, einem Nachkommen des berühmten Salomo Lurja verheiratet. Ihr Sohn aus erster Ehe Eleasar Kallir wurde etwa 1739 nach dem Tode seines noch vor Vollendung des 20. Lebensjahres verstorbenen Vaters geboren, verlebte die ersten 5 Jahre im Hause des Großvaters und fand nach dem Tode von Meir Eisenstadt in seinem Stiefvater einen wohlwollenden Mann, der an ihm Vaterstelle vertrat.
Eleasar Kallir war unstreitig der bedeutendste unter den Nachkommen Meir ben Isaks. Er war ein scharfer Dialektiker, ein glänzender Redner und besaß auch im Gegensatz zu so vielen Kapazitäten der alten Schule einen klaren, durchsichtigen Stil. Schon in jungen Jahren bekleidete er das Rabbinat in Zabludow in Litauen, kam von dort nach Rechnitz, wo er etwa 13 Jahre verblieb. 1778 erhielt er gleichzeitig Berufungen nach Wischnitz, Boskowitz und Kolin.
Der einzige Sohn Elasars war Alexander Süßkind, der Stammvater der bekannten Familie Kallir in Brody. Er starb 1845.

Auszugsweise zitiert aus: Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt, bearbeitet von Dr. Bernhard Wachstein, Wien 1922, 47ff


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt


4 Kommentare zu Eisenstadt Meir – 07. Juni 1744

Finde:

Mehr Ergebnisse...

Generic selectors
Nur exakte Ergebnisse
Suche im Titel
Suche im Inhalt
Post Type Selectors
rl_gallery
Filter nach Kategorien
Abbazia / Opatija
Cheder
Ebenfurth
Fiume / Rijeka
Friedhof Eisenstadt (älterer)
Friedhof Eisenstadt (jüngerer)
Friedhof Kobersdorf
Friedhof Lackenbach
Friedhof Mattersburg
Friedhof Triest
Friedhof Währing
Genealogie
Karmacs
Kunst und Kultur
Leben und Glaube
Mitbringsel / Souvenirs
Podcasts
Salischtschyky / Zalishchyky
nach oben